Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Mestna občina Celje bo letos začela črpati evropska sredstva

Celje, 20. marec 2017 – Mestne občine bodo letos vendarle lahko začele črpati evropska sredstva, ki so jim na voljo v finančni perspektivi 2014 - 2020. Do zamude pri črpanju je prišlo zaradi dolgotrajnosti priprave postopkov, ki so v pristojnosti države, in zaradi strateških dokumentov, ki so jih morale pripraviti občine kot predpogoj za evropsko sofinanciranje. Vsi pogoji za črpanje evropskih sredstev so zdaj izpolnjeni, zato je Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), ki ima vlogo posredniškega organa za izbor projektov mestnih občin, 17. marca 2017 objavilo prvo povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje projektov. Za Mestno občino Celje  je to velikega pomena. S pomočjo evropskih sredstev želimo namreč v Celju uresničiti več projektov, ki bodo pospešili razvoj okolja in izboljšali kakovost življenja naših občanov. 

Na prvo povabilo se bodo odzvale Nepremičnine Celje, ki bodo prijavile projekta energetske sanacije večstanovanjskega objekta Ob gozdu 3 in Pohorske ulice 2. Dela, ki naj bi se zaključila decembra 2018, so ocenjena na 315.000 evrov. To povabilo se namreč nanaša na sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb po mehanizmu CTN, ki so v več kot 75 odstotni javni lasti. Na razpolago naj bi bilo okoli 11,8 milijona evrov nepovratnih sredstev, od tega 10 milijona iz Kohezijskega sklada. Sredstva so namenjena izvedbi toplotne izolacije ovoja stavbe in zamenjavi stavbnega pohištva, preprečevanju toplotnih mostov, vgradnji energetsko učinkovitih ogrevalnih, hladilnih in prezračevalnih sistemov in sistemov energetskega upravljanja. Upravičenci do nepovratnih sredstev so mestne občine, javni stanovanjski skladi v 100 % občinski lasti in neprofitne stanovanjske organizacije v skladu s stanovanjskim zakonom v 100 % občinski lasti, ki izvajajo stanovanjsko politiko mestne občine na urbanem območju. Višina sofinanciranja znaša do 50 % upravičenih stroškov. Rok za oddajo vlog je do 17. 04. 2017, postopek izbora operacij pa bo izveden junija 2017. Izbrane operacije nato vstopajo v drugo fazo in sicer dodelitve sredstev, ki pa bo potekalo na Ministrstvu za infrastrukturo.

V mesecu maju pričakujemo, da bo ZMOS objavila povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje projektov urbane prenove. Mestna občina Celje bo prijavila projekt Celovite obnove javnih stanovanj, ki so v lasti Nepremičnin Celje, in Generator. Gre za obnovo 26 stanovanj na različnih lokacijah v Celju oziroma za obnovo 1.250 kvadratnih metrov stanovanjskih površin. Dela se bodo predvidoma izvajala prihodnje leto. Projekt Generator bo zajemal obnovo zgradbe Gubčeva 1 (nekdanja veleblagovnica T) in vsebinski program. Urediti nameravamo zgornja tri nadstropja in tri medetaže. Vsebina bo namenjena vsem generacijam, od predšolske mladine do odraslih, zagonskim in visokotehnološkim podjetjem ter drugim inštitucijam s področja tehnologij z višjo dodano vrednostjo. V zgradbi želimo vzpostaviti znanstveno industrijski zabavni park z učnimi eksponati in laboratoriji, ki bodo nudili tematsko povezanost z regijsko industrijo, ter prostori za start up podjetja in inovativne posameznike. Ker bodo vključene različne generacije, bomo oblikovali okolje, v katerem bodo smiselno povezani izobraževanje, sposobnosti in interesi posameznika. Projekt se bo izvajal v tesnem sodelovanju z lokalnimi osnovnimi in srednjimi šolami ter gospodarstvom. Uresničiti ga nameravamo v letu 2018 in 2019. Jeseni pričakujemo še povabilo ZMOS k predložitvi vlog za sofinanciranje projektov trajnostne mobilnosti. Najverjetneje se bomo prijavili s projektoma Park and Ride in kolesarske povezave v mestu. 

Za izvajanje trajnostnih urbanih strategij mestnih občin je na voljo mehanizem celostnih teritorialnih naložb (CTN). Predpogoj za črpanje evropskih sredstev po CTN je priprava dokumentov Trajnostne urbane strategije (TUS) in pripadajočega izvedbenega načrta (IN TUS). Dokument Trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje 2015- 2030  je bil sprejet 22, marca lani, izvedbeni  načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Celje 2015-2020 pa 15. marca letos. Mestnim občinam je z uporabo mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) zagotovljenih 139 mio eur, od tega 112 mio eur nepovratnih namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in 27 mio eur sredstev Republike Slovenije. Evropska sredstva v višini 102 mio eur prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj, 10 mio eur pa Kohezijski sklad.

Mestnim občinam kohezijske regije Vzhodna Slovenija je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjenih 78 mio eur, mestnim občinam kohezijske regije Zahodna Slovenija pa 51 mio eur. 10 mio eur iz Kohezijskega sklada je skupaj namenjenih obema kohezijskima regijama. Po mehanizmu CTN se sofinancirajo ukrepi energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti, trajnostne mobilnosti in izboljšanja urbanega okolja.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje