Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Vpis otrok novincev v javne vrtce Mestne občine Celje za šolsko leto 2017/2018 

Celje, 7. marec 2017 – vpis otrok novincev v javne vrtce Mestne občine Celje za šolsko leto 2017/2018 traja dva tedna, in sicer od 6. do 19. marca 2017. Starši lahko otroke vpisujejo vsak delovnik med 8. in 15. uro na sedežu vrtca Anice Černejeve, Kajuhova ulica 5, Tončke Čečeve, Mariborska cesta 43 in Zarja, Zagajškova ulica 8. Obvestilo o tem, ali so dobili prosto mesto ali ne, bodo starši prejeli do 20. aprila. 

V tekočem šolskem letu vrtci izvajajo dejavnost v 15-ih stavbah, v 106-ih oddelkih je povprečno mesečno vključenih 1930 otrok. Jeseni bodo prvič sedli v šolske klopi otroci rojeni leta 2011.  Otrok, ki se bodo izpisali iz vrtca zaradi odhoda v šolo, je po prvih ocenah 466, kar je več kot leto poprej, ko se jih je izpisalo 434. Glede na demografska gibanja je pričakovati, da bodo vrtci prvega septembra lahko vsem novincem zagotovili prosto mesto, zato se za prihajajoče šolsko leto ne predvideva sprememb obsega predšolske dejavnosti, v smislu zmanjšanja ali povečanja števila oddelkov. Vključenost otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje v institucionalno varstvo se v zadnjih petih letih giblje okoli 80 odstotkov. 


Programe predšolske vzgoje že nekaj let na celjskem izvajajo tudi zasebni vrtci: Opatijski zavod - Vrtec Danijelov levček, Zasebni vrtec Vesela hiša, Waldorfska šola Ljubljana, organizacijska enota Vrtec Celje.


Skladno z Lokalnim energetskim konceptom Mestne občine Celje tudi v letošnjem letu nadaljujemo s projektom energetske obnove osnovnih šol in vrtcev. Z izjemo nekaj novogradenj so vrtčevske stavbe stare nekaj desetletij, zato v sklopu investicijskega vzdrževanja sistematično odpravljamo pomanjkljivosti, s katerimi želimo zmanjšati rabo energije in emisije CO2. V zgradbah bomo, po prioritetnem vrstnem redu in ekonomski upravičenosti posegov, nadaljevali z odpravo šibkih točk rabe in oskrbe z energijo, kot denimo regulacija ogrevalnih sistemov, zamenjava stavbnega pohištva, ovoja zgradb ter streh, zamenjava svetil in priprava tople sanitarne vode.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje