Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Vabilo na 18. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje

Vabljeni na 18. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje, ki bo v torek, 14. marca 2017, ob 13. uri v veliki dvorani Narodnega doma v Celju, Trg celjskih knezov 9, Celje.

DNEVNI RED:
1.  Predlog za imenovanje predstavnika Mestne občine Celje v Svet zavoda Splošna bolnišnica Celje,
2.  Predlog za imenovanje predstavnika Mestne občine Celje v Svet javnega zavoda Dom ob Savinji Celje,
3.  Razrešitev dosedanjega člana in predlog za imenovanje novega člana Odbora za družbene dejavnosti Mestnega sveta Mestne občine Celje,
4.  Podelitev priznanj Mestne občine Celje v letu 2016,
5.  Predlog za imenovanje članov v Nadzorni svet družbe ZPO Celje d.o.o.
6.  Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje za leto 2016
7.  Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2016
a)  Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2016
b)  Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2016
c)  Poročilo o realizaciji pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2016 in jih je sklenila Mestna občina Celje v letu 2016 
8.  Povečanje osnovnega kapitala s finančnim vložkom v družbo Celeia d.o.o.
9.  Storitve izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje
a)  Poročilo o izvajanju letnega programa gospodarske javne službe »Storitve izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje« za leto 2016
b)  Letni program izvajanja gospodarske javne službe »Storitve izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje« za leto 2017
c)  Sklep o določitvi subvencionirane cene »Storitev izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje za leto 2017
10.   Potrditev Poročila o izvajanju gospodarske javne službe gospodarjenje z javnimi objekti za leto 2016, potrditev Plana izvajanja gospodarske javne službe gospodarjenje z javnimi objekti za leto 2017 ter sprejem Sklepa o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2017
11.   Potrditev Poročila o izvajanju gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč za leto 2016 in potrditev Plana izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč za leto 2017
12.   Delna oprostitev plačila uporabnine za koriščenje plavalnih prog v bazenu Golovec za plavalna društva
13.   Odlok o izvajanju avtotaksi prevozov v Mestni občini Celje – PRVA OBRAVNAVA
14.   Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona v Celju”
15.   Seznanitev s potekom izdelave Celostne prometne strategije Mestne občine Celje
16.   Vprašanja in pobude članov sveta
a)  Odgovori na vprašanja in pobude
b)  Vprašanja in pobude


Gradivo za obravnavo je objavljeno TUKAJ


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje