Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Režijski obrat bo namestil dvajset novih košev za pasje iztrebke 

Celje, 6. marec 2017 – v Mestni občini Celje je na javnih površinah nameščenih 56 košev za pasje iztrebke. V mesecu marcu bo Režijski obrat namestil še 20 novih košev.
  
Na javnih zelenih površinah so poleg košev nameščene tudi opozorilne table »POČISTI ZA MENOJ, SAJ SEM KUŽA TVOJ!«. Strokovna služba Mestne občine Celje poziva lastnike pasjih ljubljenčkov, naj za svojimi živalmi počistijo iztrebke in tako pripomorejo ohranjati naše mesto čisto. Dvajset novih košev bo nameščenih na zelenicah med stanovanjskimi naselji (pešpot med Novo vasjo in Hudinjo, na Hudinji in Novi vasi med stanovanjskimi bloki). Največ košev je nameščenih na območju Savinjskega nabrežja. Koše prazni družba za ravnanje z odpadki Simbio, ki iztrebke preda v mehansko-biološko obdelavo (MBO).

Kos


Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih zelenih površin, drugih zelenih površin ter javnih površin v Mestni občini Celje v 15. in 16. členu med drugim določa, da na javnih površin ni dovoljeno onesnaževati z iztrebki živali, pri čemer mora na javnih površinah vodnik oziroma lastnik živali pri sebi venomer imeti vrečke (o številu odlok ne govori) oziroma posodo za odstranjevanje iztrebkov. Občinski redarji imajo zoper lastnike oz. vodnike psov pristojnost ukrepanja v primeru, ko ti na javnem mestu ne zagotovijo fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu in s tem onemogočijo, da bi prišlo do fizičnega stika psa s komerkoli na javnem mestu, za kar je v Zakonu o zaščiti živali predpisana globa 200,00 eurov. Prav tako imajo zoper lastnike oz. vodnike psov pristojnost  ukrepanja v primeru, ko ti ne počistijo iztrebkov za psom, ko le-ta opravi potrebo na javnem mestu, za kar je v  Odloku o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih zelenih površin, drugih zelenih površin ter javnih površin v Mestni občini Celje predpisana globa 80,00 eurov. Nadzor nad izvajanjem določil tega zakona in odloka se izvaja predvsem na območju Mestnega parka, sprehajališča na Savinjskem nabrežju, mestnega jedra, okoli Šmartinskega jezera in na vseh drugih javnih površinah, kjer bi bilo mogoče zaznati, da do takšnih kršitev prihaja. Sam nadzor se občasno izvaja tudi skupaj s policisti. V spomladanskem, poletnem in jesenskem času večji del tega nadzora občinski redarji zaradi lažjega in hitrejšega premagovanja razdalj izvajajo na kolesih. V prvi vrsti je potrebno na javnih površinah zagotavljati fizično varstvo psa, zelo pomembno pa je, da se lastniki psov zavedajo, da je potrebno za psom, ko le ta opravi potrebo na javni površini, počistiti. 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje