Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku in podelitev priznanj Celjske zvezde

Celje, 3. februar 2017 – danes je Mestna občina Celje ob slovenskem kulturnem prazniku pripravila slovesnost z bogatim kulturnim programom. Letos so na prireditvi prvič bila podeljena tudi priznanja Celjske zvezde za dosežke na področju kulture, ki jih podeljuje kolegij direktorjev javnih zavodov v Mestni občini Celje, Zveza kulturnih društev Celje in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti OI Celje. Slovesnosti so se udeležili župan Mestne občine Celje Bojan Šrot, podžupanja mag. Darja Turk, pooblaščenec župana za področje družbenih dejavnosti Stane Rozman, direktorica občinske uprave mag. Ingrid Mastnak, poslanka Državnega zbora RS Janja Sluga, direktorica Zavoda Celeia Celje Milena Čeko Pungartnik in številni drugi. Slavnostni govornik je bil direktor Muzeja novejše zgodovine Celje dr. Tonček Kregar.

Po himni in kratki recitaciji prečiščene verzije Funtkovega prologa, ki so ga prebrali na otvoritvi Narodnega doma pred 120 leti, je svoje razmišljanje strnil slavnostni govornik, direktor Muzeja novejše zgodovine dr. Tonček Kregar. »Globoko sem prepričan, da kulturne vsebine in dobrine ne smejo biti oziroma, kot nekoč, ponovno postati  privilegij izbranih, temveč morajo biti dostopne najširši javnosti, ne glede na svetovnonazorske, izobrazbene, generacijske ali socialne razlike. Prav tako se ne strinjam s tradicionalno delitvijo kulture na visoko ter množično, pri čemer težnja k njeni deelitizaciji seveda ne pomeni zapadanja v populistično cenenost in banalnost.  Še zdaleč se ne zavzemam za kakršnokoli, še najmanj kulturno uravnilovko in jasno mi je, da bodo vselej obstajale razlike med okusi, potrebami, nenazadnje tudi zmožnostjo dojemanja različnih vsebin oz. uživanja v njih.  Verjamem pa, da je pomembna naloga kulture tudi povezovanje različnih in različno mislečih. Ne v smislu kompromisarstva za vsako ceno, ne v smislu oportunega zamolčevanja lastnih stališč,  temveč poudarjanja tega, kar nas povezuje in kar nas lahko združuje,« je povedal dr. Kregar


Priznanja Celjske zvezde so se letos prvič podelila ustvarjalcem in skupinam oz. pravnim osebam za uspešno delo in pomembne dosežke s področja kulture, ki so pomembno prispevali k prepoznavnosti Celja v širšem prostoru ali so s svojim delom pripomogli, da se mesto razvija kot prostor, ki je odprto za različne umetniške forme in kulturne prakse. Letos je komisija za podelitev priznanj v sestavi predsednika Slavka Pezdirja, namestnice Anke Aškerc in članov komisije Nenada Firšta, Matjaža Brežnika in dr. Aleksandra Žižka podelila eno priznanje za življenjsko delo ter dve priznanji za najvidnejše dosežke v prejšnjem letu.


Na javni poziv za podelitev priznanj, ki je bil objavljen 17. novembra 2016, je v predpisanem roku (s poštnimi žigi najkasneje s 17. decembra lani) predložilo svoje pobude 8 predlagateljev, ki je v presojo ponudilo 10 kandidatov za priznanja (dva predlagatelja sta ponudila po dva predloga). Med 8 veljavnimi predlagatelji je bilo 5 pravnih oseb in trije posamezniki. Za najvidnejše dosežke v preteklem letu je bilo predlaganih 6 kandidatov (med njimi dva posameznika), za življenjsko delo pa štirje kandidati (med njimi trije posamezniki). Po področjih kulture in umetnosti, kamor sodi ustvarjalnost in delovanje kandidatov, so bile letos v ospredju pozornosti predlagateljev uprizoritvene umetnosti s 6 kandidati (3 s področja dramskega gledališča, 2 s področja sodobnega plesa in plesnega gledališča ter 1 s področja glasbenega gledališča). Na področje glasbene umetnosti sta segla 2 predloga, na področje likovnih umetnosti oz. vizualne kulture 1 predlog ter na področje varstva (premične) kulturne dediščine 1 predlog.


Člani komisije so po temeljiti obravnavi vseh veljavnih predlogov kandidatov za priznanje za življenjsko delo z utemeljitvami soglasno sprejeli sklep, da priznanje celjske zvezde za življenjsko delo v kulturi prejme dramska umetnica Anica Kumer, upokojena dolgoletna članica igralskega ansambla SLG Celje. 
Člani komisije so po temeljiti obravnavi vseh veljavnih predlogov za priznanje za dosežke v preteklem letu z večino glasov (s štirimi od petih) sprejeli sklep, da priznanje celjske zvezde za najvidnejše dosežke v preteklem letu prejmejo soustvarjalci muzikala Veronika Deseniška, skladatelja Leona Firšta in avtorja libreta Janeza Usenika v režiji Marka Plantana in pod glasbenim vodstvom dirigenta Simona Dvoršaka (v organizaciji Društva za glasbeno gledališče Slovenije in koprodukciji Hiše kulture iz Celja). Iz razprave in glasovanja o tem predlogu se je zaradi sorodstvenih vezi s soustvarjalcem v celoti izvzel član komisije Nenad Firšt.
Člani komisije so po temeljiti obravnavi vseh veljavnih predlogov za priznanje za dosežke v preteklem letu soglasno sprejeli tudi drugi sklep, da priznanje celjske zvezde za najvidnejše dosežke v preteklem letu prejmejo člani oz. soustvarjalci ljubiteljskega društva KUD Zarja Trnovlje – Celje.
Celostna grafična podoba priznanj je delo Tine Pregelj Skrt, u.d.a., Mint colibri.

Za ogled fotogalerije kliknite TUKAJ (foto: Edi Einspieler)

Za utemeljitev komisije za podelitev Celjske zvezde Anici Kumer kliknite TUKAJ

Za utemeljitev komisije za podelitev Celjske zvezde KUD Zarja Trnovlje kliknite TUKAJ

Za utemeljitev komisije za podelitev Celjske zvezde Muzikalu Veronika Deseniška kliknite TUKAJ

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje