Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Napoved verjetnosti za preseganje mejne vrednosti za delce PM10 v Celju za dne 9. in 10. januar 2017 

Napoved onesnaženosti zraka z delci PM10 pripravljamo za območja, za katera je Vlada Republike Slovenije sprejela odloke o načrtu za kakovost zraka ter za mestni občini Koper in Novo Gorico. Napoved velja za lokacije, ki niso pod neposrednim vplivom lokalnih emisij (prometne ceste, kurišča, industrija, delavnice …). Predpisana dnevna mejna vrednost koncentracije delcev PM10 je 50 µg/m3. V koledarskem letu je dovoljeno 35 preseganj mejne vrednosti.
 
Napoved PM10 za 9.1.2017 
Danes pričakujemo zmerno onesnaženost zraka v celinski Sloveniji, na Primorskem bo onesnaženost nizka. 
 
Napoved PM10 za 10.1.2017 
Jutri pričakujemo zmerno onesnaženost zraka v celinski Sloveniji, na Primorskem bo onesnaženost nizka. 
 
Sprotni podatki so dosegljivi na povezavi http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/amp/ 
Priporočamo sprotno spremljanje urnih koncentracij delcev PM10 in da na podlagi le teh prilagodite aktivnosti na prostem. Tekom dneva lahko nastanejo krajša obdobja urnih koncentracij, ki se razlikujejo od napovedane dnevne ravni onesnaženosti zraka. 
 
V primeru pričakovane visoke onesnaženosti zraka v skladu z Odloki za kakovost zraka priporočamo občanom in pravnim osebam da:
— ne kurijo lesa v pečeh in kaminih, če imajo druge možnosti ogrevanja,
— zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trdna goriva,
— uporabljajo javni prevoz namesto osebnih vozil,
— ne kurijo na prostem.
 
Delež malih kurilnih naprav v skupnih emisijah delcev PM10 v Sloveniji je kar dve tretjini. Najbolj onesnažujejo zastarele kurilne naprave na les, še posebej, če se v njih kurijo premalo suha drva. Z upoštevanjem navodil za pravilno kurjenje prihranimo gorivo in zmanjšamo onesnaževanje zraka.
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/zrak/navodila_za_pravilno_kurjenje
 
Občasne meritve so pokazale, da se prekoračitve mejne vrednosti za delce pojavljajo tudi v krajih izven območij, za katere so izdane napovedi, predvsem v dolinah in kotlinah v notranjosti države, kjer se za ogrevanje kot gorivo pretežno uporablja les. Zato je zaradi zaščite zdravja smiselno upoštevati zgoraj navedena priporočila tudi na takšnih območjih. 
 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje