Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Svetniki Mestnega sveta Mestne občine Celje na 16. redni seji sprejeli proračun za leto 2017

Celje, 20. december 2016 – svetniki Mestnega sveta Mestne občine Celje so z 26-imi glasovi ZA in 0 glasovi PROTI na 16. redni seji sprejeli proračun za leto 2017.
 
Celotni prihodki v proračunu za leto 2017 znašajo 54.771.271 evrov, celotni odhodki pa 56.479.650 evrov. Proračunski primanjkljaj znaša 1.708.379 evrov in se pokriva s sredstvi na računih. V letu 2017 se Mestna občina Celje namerava zadolžiti za 3.000.000 evrov in odplačati 2.922.180 evrov kreditov.
 
Skupni prihodki v naslednjem letu so za 3,4 mio evrov višji kot planirani skupni prihodki za letošnje leto, skupni odhodki pa so v letu 2017 višji za 2,5 mio evrov. Razlog je v predvideni kompenzaciji med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Mestno občino Celje, saj medsebojno nameravata v letu 2017 urediti več let odprtih lastniških razmerij na območju celjskih srednjih šol. Z namenom ureditve le-teh je ministrstvo v menjalno maso Mestni občini Celje ponudilo kompleks objektov na Vodnikovi 10 (stari in novi del Ekonomske šole s telovadnico) in Vodnikovi 10a (bivši Kajuhov dom) z dvema parcelama. Po veljavnih cenitvah znaša vrednost navedenih nepremičnin skupno 3.034.000 evrov. Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je za proračun dejal: »Proračun je odraz realnosti. Zadnjih nekaj let nam država vsako leto vzame približno 1,5 mio evrov iz naslova povprečnine, z argumenti, da je kriza in da je treba varčevati. Za Celje to pomeni vsaki dve leti eno telovadnico, kot jo bomo imeli pri I OŠ, kar vsekakor ni malo denarja.«   
 
Za podrobnejšo analizo predlagamo pregled podatkov, ki bodo predvidoma objavljeni tri dni po seji na spletni povezavi http://moc.celje.si/proracun-moc pod imenom Proračun Mestne občine Celje za leto 2017. 
 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje