Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

V Celju letos sanirali tri izjemna, zavarovana drevesa

Celje, 19. december 2016 – Mestna občina Celje je letos za sanacijo treh zavarovanih dreves namenila 1.537,20 evra. Sanirala je Intiharjevo lipo na Hudinji, platano pri hotelu Celeia in hrast dob na Teharjah. Za katera zavarovana drevesa bo potrebno poskrbeti prihodnje leto, bo znano šele potem, ko bo celjska območna enota Zavoda RS za varstvo narave v sodelovanju s strokovnimi službami Mestne občine Celje pripravila letni načrt. Posegi na drevesih, ki imajo status naravnih vrednot lokalnega pomena, se namreč izvajajo v skladu s pridobljenim soglasjem Zavoda RS za varstvo narave in pod nadzorom njihovega strokovnjaka. Ker so drevesa zelo visoka in imajo bogate krošnje, pa lahko sanacijo izvajajo samo tisti izvajalci, ki imajo za tovrstne posege izkušnje.  

Mestna občina Celje se je že zelo zgodaj zavedala pomena izjemnih dreves, ki dajejo mestu in okolici prav poseben pečat. Da bi jih ohranila, je že v letu 2002 sprejela Odlok o začasnem varovanju drevesnih naravnih vrednost lokalnega pomena in ga v letu 2006 novelirala z namenom, da se ohranja in zagotovi posebno varstvo teh dreves. Z odlokom je zagotovila zaščito teh dreves, saj v mestnem okolju predstavljajo naravovarstveno, ekološko, kulturno, zgodovinsko, znanstveno in vzgojno - izobraževalno vrednost. Intiharjeva lipa raste na križišču Mariborske in Podjavorškove ceste na Hudinji. Nekoč je bilo tam dvorišče Intiharjeve domačije, po kateri je tudi dobila ime. Kljub temu, da so se deli njene krošnje odlomili, se je ob strokovni sanaciji lepo razrasla.  Lipa je v Sloveniji zelo pogosto hišno drevo, vendar  je v urbanem delu mesta Celje Intiharjeva lipa edino mogočno drevo te vrste, ki nam ga je uspelo ohraniti. Tudi zaradi tega je vredno vse naše pozornosti in skrbi. Drugo zavarovano drevo, ki ga je Mestna občina Celje letos sanirala, je mogočna platana s široko razvejano krošnjo, ki raste na parkirišču za hotelom Celeia. Je najvišje drevo v središču mesta. Zaradi suma na bolezen masarijsko odmiranje platane, ki jo povzroča gliva Splanchnonema, je bilo potrebno odstraniti suhe veje in pregledati krošnjo. V parku dvorca Mlinarjev Janez na Teharjih  rasteta dve veličastni drevesi in sicer beli gaber in hrast dob. Beli gaber raste v parku, hrast pa ob vhodu v park.  Drevesi sta mogočni, vitalni in se ponašata z lepo razrastlo krošnjo. Na hrastu se je poleg tanjših in debelejših vej odlomil  vrh, zato je bila sanacija nujno potrebna tudi zaradi varnosti ljudi in premoženja. Drevo namreč z delom svoje krošnje sega nad gosto obremenjeno cesto.  Med sanacijo je izjajalec odstranil  suhe in odmirajoče veje ter odlomljen vrh. Lastnik je bil seznanjen z načrtovano sanacijo  in se je z njo strinjal.
 
 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje