Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Vabilo na 15. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje

Vabljeni na 15. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje, ki bo v torek, 29. novembra 2016, ob 13. uri v veliki dvorani Narodnega doma v Celju, Trg celjskih knezov 9, Celje.
 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda I. Osnovna šola Celje
2. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet zavoda Muzej novejše zgodovine Celje
3. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet zavoda Celjski mladinski center
4. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Celje
5. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet zavoda Poklicna gasilska enota Celje
6. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Celje – HITRI POSTOPEK
7. Poročilo o delovanju Poklicne gasilske enote Celje
8. Soglasje Mestnega sveta Mestne občine Celje za vključitev projekta Celje – Zdravo mesto v 6. fazo 
9. Obvestilo o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Celje v obdobju januar – marec 2017
10. Proračun Mestne občine Celje za leto 2017 
a) Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2017 – PRVA OBRAVNAVA
b) Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2017
c)  Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2017 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2017 
11. Izvajanje storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje od 1. 1. 2017 dalje
12. Doregistracija družbe ZPO Celje d.o.o.
13. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč – HITRI POSTOPEK
14. Sklep št. 5/2016 o ukinitvi statusa javnega dobra
15. Okvirni terminski plan rednih sej Mestnega sveta Mestne občine Celje za leto 2017
16. Vprašanja in pobude članov sveta
a)   Odgovori na vprašanja in pobude
b)   Vprašanja in pobude
 
 
Gradivo za obravnavo je objavljeno tukaj.   
 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje