Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

V Mestni občini Celje objavili Javni poziv za podelitev priznanj »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture« - za leto 2016

Celje, 18. november 2016 - Zavod Celeia Celje je včeraj v imenu kolegija direktorjev javnih kulturnih zavodov v Mestni občini Celje, Zveze kulturnih društev Celje in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI Celje na podlagi pravilnika o podeljevanju priznanj »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture« objavil javni razpis za podelitev priznanj » Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture.«
 
Priznanja »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture« se podeljujejo ustvarjalcem in skupinam ustvarjalcev za uspešno delo in pomembne dosežke s področja kulture, ki so pomembno prispevali k prepoznavnosti mesta Celje v širšem prostoru ali so s svojim delom pripomogli, da se mesto Celje razvija kot mesto, ki je odprto za različne umetniške forme in kulturne prakse ali pa trajno obogatili slovenski kulturni prostor. Vsako leto se lahko podelijo tri priznanja v okviru »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture«, in sicer: priznanje za življenjsko delo ter največ dve priznanji za najvidnejše dosežke v preteklem letu. Javni razpis za podelitev priznanja »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture« je objavljen na spletni strani Mestne občine Celje (moc.celje.si), kjer je objavljen tudi razpisni obrazec  in v  Novem tedniku. Prav tako  bo možno zaslediti javni razpis in obrazec na spletnih straneh celjskih kulturnih institucij (Zavoda Celeia Celje, Muzeja novejše zgodovine Celje, Celjskega mladinskega centra, Pokrajinskega muzeja Celje, Osrednje knjižnice Celje, Zgodovinskega arhiva Celje, Slovenskega ljudskega gledališča Celje, Zveze kulturnih društev Celje in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI Celje). Pobude za podelitev priznanja »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture« - za leto  2016 morajo pobudniki poslati na razpisnem obrazcu na naslov: Zavod Celeia Celje, Komisija za podelitev priznanja »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture«« za leto 2016, Krekov trg 3, 3000 Celje do vključno 17. 12. 2016 (datum poštnega žiga) kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici s pripisom na sprednji strani: »Za razpis: »Priznanje celjske zvezde za dosežke na področju kulture«« 2016 – ne odpiraj!« Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Zavodu Celeia Celje, Krekov trg 3 na tel. št.: 03 42 87 941 ter po e-pošti:novice.zavodceleia@celje.si.  
 
Priznanje za življenjsko delo bo komisija podelila ustvarjalcu ali skupini ustvarjalcev, ki deluje bodisi amatersko bodisi profesionalno, in je rojen/a ali ima stalno prebivališče ali ustvarja na območju Mestne občine Celje, za izredno življenjsko delo za dolgoletne vrhunske dosežke ali za projekte, ki pomembno prispevajo h kulturni podobi mesta Celje in so pomembni za razvoj in promocijo celjske kulture v širšem prostoru.
 
Priznanje za najvidnejše dosežke v preteklem letu bo komisija podelila ustvarjalcu ali skupini ustvarjalcev, ki deluje bodisi amatersko bodisi profesionalno, in je rojen/a ali ima stalno prebivališče ali ustvarja na območju Mestne občine Celje, za odmevne in inovativne projekte, ki so bili na področju kulture realizirani oziroma zaključeni v preteklem letu in dajejo pomemben prispevek h kulturni podobi mesta Celje.
 
Več: Jerneja Kolar,03 42 87 941, e-pošta:novice.zavodceleia@celje.si
 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje