NOVICE IN OBVESTILA

Javna razprava v fazi oblikovanja vizije in prioritet v sklopu Celostne prometne strategije Mestne občine Celje 

Celje, 17. november 2016 – včeraj je v zgornji stranski dvorani Narodnega doma v Celju potekala javna razprava v fazi oblikovanja vizije in prioritet v sklopu Celostne prometne strategije Mestne občine Celje. V oblikovanje vizije in prioritet so na Mestni občini Celje vključili tako ključno zainteresirano javnost, kot tudi občane in občanke Mestne občine, saj želijo, da je vizija usklajena z njihovimi pričakovanji.
 
Prisotni so razpravljali o tem, v kakšnem mestu si želijo živeti, kakšne so njihove prioritete ter izpostavili predloge za ureditev prometa v Celju.
 
Celostna prometna strategija Mestne občine Celje, katere namen je spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti (kolesarjenje, pešačenje, javni potniški promet) ter povečanje kakovosti bivanja, se nahaja v ključni fazi, ko se oblikuje vizija in določajo cilji, kar predstavlja podlago za vse nadaljnje korake CPS, še zlasti za določitev ukrepov. Na podlagi zaključkov včerajšnje javne razprave in delavnice za ključne deležnike, ki je potekala 9. novembra 2016, je izdelovalec podjetje Savaprojekt d.d. Krško oblikoval Vizijo in strateške cilje CPS Mestne občine Celje. 
 
Vizija
Promet v mestu Celje je organiziran na način, da zagotavlja privlačno in kakovostno okolje za bivanje in prispeva h krepitvi vloge gospodarskega, kulturnega in izobraževalnega središča nacionalnega pomena. Izkorišča potencial zelenih mestnih potez, ki ljudi spodbujajo k trajnostnim oblikam mobilnosti. Dobra povezanost je zagotovljena tako znotraj mesta Celje, kot tudi v medkrajevnem in regijskem smislu. Mesto je dostopno vsem, posebno pozornost pa namenja vključevanju ranljivejših skupin. Z ustrezno razmestitvijo dejavnosti zmanjšuje potrebe po uporabi osebnih vozil. 
 
Je mesto ozaveščenih in odgovornih ljudi, kar omogoča sobivaje različnih oblik mobilnosti. Zato je Celje varno mesto, ki v ospredje postavlja pešce, kolesarje ter uporabnike javnega potniškega prometa. 
 
Mesto je razbremenjeno motornega, zlasti tranzitnega prometa in zagotavlja dobre pogoje za pešačenje in kolesarjenje. S tem sledi že zastavljeni viziji trajnostnega, okoljsko saniranega in nizko ogljičnega mesta, urbanega vozlišča ter zelenega, ustvarjalnega in vključujočega mesta.  
 
Kontaktni osebi na Mestni občini Celje:
Gregor Globočnik, Služba za odnose z javnostmi in promocijo
gregor.globocnik@celje.si, 03 42 65 630
 
Vodja projekta:
Miran Gaberšek, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo
miran.gabersek@celje.si, 03 42 65 842

Fotogalerijo si lahko ogledate TUKAJ

 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje