Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Celje ima na področju projekta Pametna mesta resne načrte

Celje, 14. september 2016 – Na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti je bil danes dopoldan v okviru tradicionalnega srečanja občin posvet na temo Priložnosti in pasti pametnih mest in skupnosti, ki so ga pripravile Mestna občina Celje, družba Celjski sejem in Skupnost občin Slovenije. Poleg predstavnikov 48 slovenskih občin se je posveta udeležil tudi župan Mestne občine Celje Bojan Šrot. Celje ima namreč na področju projekta pametnih mest, ki bo zagotovo izboljšal kakovost življenja prebivalcev, resne načrte.
 
Sodobna mesta se spopadajo z mnogimi izzivi: s staranjem prebivalstva, begom možganov, povečano konkurenco iz Evrope in razvijajočih se trgov, podnebnimi grožnjami, zmanjšanjem podjetništva v starem mestnem jedru in med drugim tudi z disruptivnimi tehnologijami. Če želimo  odgovoriti na te izzive in hkrati zagotoviti visoko kakovost življenja , dobro klimo za investicije in inovacije, moramo v vsa področja urbanega življenja pravočasno   vpeljati napredne, učinkovite in pregledne rešitve. Torej takšne rešitve, ki bodo mesta naredile še bolj učinkovita, okolju prijazna  in bodo vzpodbudile meščane, da bodo sodelovali v inovacijah in v procesih odločanja. Te rešitve so zajete v ideji pametnih mest, ki pa ne prinaša samo dobrih priložnosti in napredka, temveč skriva tudi pasti. Nujno je, da te pasti pravočasno prepoznamo in se nanje pripravimo. Poleg tega, da projekt pametnih mest vključuje  veliko število deležnikov in partnerjev, se je potrebno zavedati, da na začetku zahteva velika finančna vlaganja. Upoštevati je potrebno varnost tehnoloških rešitev, vplive na trg dela, družbeno kohezijo in seveda ohranjanje visoke stopnje zasebnosti.
 
Ključ do uspeha je v znanju, v visoko kvalificiranem in motiviranem kadru. To torej pomeni, da bomo v Celju morali znati obdržati mlade talente in jim ponuditi nekaj več.  Ne bo dovolj, da bodo mesta privlačna samo za delo. Mesta bodo morala biti takšna,  da bodo imeli ljudje na voljo bogato kulturno in športno ponudbo, stanovanja, priložnosti za dodatna izobraževanja, za druženje in nenazadnje tudi za  počitek. »Celje ima na področju projekta pametnih mest resne načrte. Že leta 2008 smo uvedli Servis 48, ki občanom omogoča, da s pobudami sodelujejo pri vzdrževanju mestne okolice, infrastrukture in nas opozarjajo na vandalizem. Čeprav smo ga lani prenovili, ga nameravamo še nadgrajevati«, je dejal župan Bojan Šrot.
 
Drugi dobri primer je spletna stran www.celje.si, skozi katero prek petdeset mestnih ustanov obveščamo meščane o dogajanjih v mestu.  Sicer pa imamo v fazi priprave več zanimivih projektov. Mestno pokopališče nameravamo opremiti z interaktivnima informacijskima paneloma, ki bosta obiskovalcem olajšala iskanje pokojnikov in prikazovala pot do grobov. V pripravi je okoljski spletni portal za javnost z interaktivnimi kartami različnih tematik kot so območja veljave prostorskih aktov, cestne zapore, zelene površine, parkirišča, poslovni prostori v lasti občine in podobno.Preverjamo tudi različne možnosti za izgradnjo mestnega brezžičnega omrežja za dostop do spleta.
 
Celje namenja veliko pozornost izdelavi krovnega dokumenta oziroma širše strategije za prehod v pametno mesto, v pripravo katere nameravamo vključiti lastne kadre, predstavnike mestnih ustanov, zunanje strokovnjake in tudi prebivalce. Zavedamo se,  da mora biti prehod dobro načrtovan in smiseln.  Samo strateški in celosten  pristop vodi v pravi napredek. Seveda pa se tudi v Celju srečujemo  s številnimi izzivi. Največji je finančni. Rešitve so drage, državna pomoč pa je skromna. Razpisi iz Evropske kohezijske politike 2014 – 2020 nerazumno zamujajo.  Prvi razpis s področja strategije pametne specializacije S4 je bil objavljen šele letos in praktično ne vključuje občin kot upravičenk do sredstev. Drug izziv je iskanje ustreznih kadrov. Potrebovali bomo strokovnjake iz različnih področij, ki bodo morali biti vizionarski in naklonjeni tehnološkim inovacijam. Ta problem  je še bolj izražen v majhnih mestih, ki zagotovo nimajo dovolj kadra. Na tem področju jim bo morala pomagati država in sicer tako, da bo vzpostavila platformo predizdelanih rešitev za pametna mesta.
Tretji izziv, s katerim se srečujemo v Celju, pa je sodelovanje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in Informacijskim pooblaščencem. Župan Bojan Šrot si želi, da bi vse strani vzpostavile dober kontakt in skupaj iskale nove rešitve. 
 
(Dodatno pojasnilo glede disruptivnih tehnologij: Disruptivne tehnologije so  tiste, ki   spreminjajo ustaljen način življenja oziroma delovanje neke storitve, tehnologije. Spremenijo nekaj, kar se nam danes zdi samoumevno. Tako denimo  Booking.com in AirBNB že izpodrivata klasične turistične agencije, ki bodo verjetno sčasoma zaprla svoja vrata)
 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje