Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Obnova Muzejskega trga v prvi fazi  

Celje, 8. september 2016 – gradbena dela podjetja VOC Celje d.d. na Muzejskem trgu potekajo kot načrtovano. Predviden rok za izvedbo del je 130 dni (od 24. avgusta 2016 dalje). Prenovljeno bo območje Muzejskega trga z navezavo na Gosposko ulico, del trga Na okopih vključno s povezovalno rampo mimo grofije do Savinjskega nabrežja.
 
Prenova zajema: prenovo tlakov in gospodarske javne infrastrukture (obnovljeno bo vodovodno in plinovodno omrežje, kanalizacija, javna razsvetljava, delno elektro vodi, telekomunikacijski vodi, izvedeni bodo podzemni kontejnerji za smeti), namestitev nove urbane opreme, talne zaščitne rešetke dreves, pokrovi jaškov in kanalniki, klopi, koši za smeti, podzemni zbiralniki odpadkov, urbana razsvetljava, stojala za kolesa. Urbana oprema bo poenotena z opremo v starem mestnem jedru. Kandelabri za razsvetljavo bodo historični, pred staro grofijo bodo nameščene talne svetilke kot efekt zvezdnega neba. 
 
Projekt zajema tudi nekaj novih zasaditev. Stara drevesa bodo nadomestili z večjim številom novih. Predvideno je zmanjšanje prometa oziroma ukinitev parkiranja na centralnem delu trga, dostop bodo imela samo intervencijska in dostavna vozila. Izvedba gradbenih del bo zajemala tri faze. Dela so se začela Na okopih do zoženega dela objekta stare grofije in bodo trajala približno mesec in pol. Druga etapa bo zajemala osrednji prostor Muzejskega trga pred grofijo ter objektom Osrednje knjižnice Celje. Tretja etapa pa povezavo mimo Pokrajinskega muzeja do krožnega križišča v Gosposki ulici. Ves čas izvajanja del bo izvajalec omogočal dostope intervencijskim vozilom ter dostavam. Do vsakega objekta so zagotovljeni koridorji za peš dostop. 
 
Vrednost investicije znaša 995.000 EUR. Sredstva so zagotovljena iz Proračuna Mestne občine Celje.  
 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje