Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Javno naznanilo o javni razgrnitvi presoj vplivov na okolje za več projektov evropske kohezijske politike 2007-2013, med drugim za poseg izgradnje Komunalne infrastrukture poslovne cone Gaberje Jug

V postopku naknadne presoje vplivov na okolje za posege:

- Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini (v občinah Velenje, Šmartno ob Paki in Šoštanj),
- Komunalna infrastruktura poslovne cone Gaberje Jug (v občini Celje),
- Nadgradnja odseka dvotirne elektrificirane proge št. 30 Zidani Most - Šentilj - d.m. med odjavnico Dolga Gora in postajo Poljčane (vključno z odjavnico Dolga Gora) (v občinah Poljčane, Slovenske Konjice in Šentjur),
- Nadgradnja železniške proge Slovenska Bistrica – Pragersko (v občini Slovenska Bistrica),
- Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle (v občini Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina,  Rogatec, Šentjur in Šmarje pri Jelšah),
- Poslovna cona Ravne III. Faza (v občini Ravne na Koroškem),
- STC Rogla (v občini Zreče),
 
izvedene v okviru izvajanja evropske kohezijske politike 2007-2013, so bila zanje izdelana poročila o vplivih na okolje, ki so javno razgrnjena od 17. 8. 2016 do 16. 9. 2016 in dostopna na spletnem naslovu: 
Javna razgrnitev poročil o vplivih na okolje bo potekala v torek, 6. septembra 2016, ob 10. uri, v zgornji stranski dvorani Narodnega doma Mestne občine Celje.
 
 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje