Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Varuhinja človekovih pravic s sodelavci poslovala v Celju

Celje, 5. avgust 2016 - Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je skupaj s sodelavci v sredo 3. avgusta 2016 poslovala v Mestni občini Celje in na novinarski konferenci predstavila konkretne probleme s katerimi se je soočila skupaj s svojimi svetovalci.
 
Varuh je samostojen in od drugih državnih institucij neodvisen državni organ. Bedi nad tem, ali državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil v Republiki Sloveniji pri svojem delu spoštujejo človekove pravice in temeljne svoboščine. Varuh ima možnost samostojne in neodvisne preiskave pri državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnih pooblastil. S poslovanjem zunaj sedeža se poskuša Varuh človekovih pravic Republike Slovenije približati tistim, ki ga potrebujejo. Enkrat na mesec varuhinja s sodelavci obišče določen predel Slovenije in se pogovori z vsemi, ki ocenjujejo, da so jim kršene pravice in da jim lahko varuhinja pomaga.  
 
Varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer je z njenima namestnikoma Tonetom Dolčičem in Ivanom Šelihom sprejel pooblaščenec župana Mestne občine Celje mag. Marko Zidanšek. Na srečanju sta varuhinja in pooblaščenec župana izpostavila vprašanja protihrupnih ograj ob avtocesti, ki pelje mimo Celja, vprašanje tretje razvojne osi in nasprotujoči si trasi, mestno blagajno na občini, Servis 48, ki je namenjen vsem občanom Celja in je dostopen na spletni strani Mestne občine Celje, odpise dolgov, javno kuhinjo, degradirana območja in sanacijo celjske kotline, Celostno prometno strategijo in v zvezi z njo tranzitni promet skozi mesto in meritve hrupa ob Mariborski cesti, brezposelnost, govorila pa sta tudi o nekaterih segmentih socialnih področij in zdravstva. Varuhinja človekovih pravi Vlasta Nussdorfer je povedala: »V Celju se počutimo zelo dobro in presenečeni smo tudi nad številom pobudnikov, saj se je v tem poletnem času prijavilo kar 21 pobudnikov.« 
 
Na novinarski konferenci so varuhinja in namestnika povzeli probleme, s katerimi so se nanje obrnili pobudniki. Varuhinja se je s svetovalko dr. Russi Zagožen srečala s številnimi osebnimi stiskami občanov, prepirov zaradi zemlje, tožbami na sodiščih. Ugotavlja težak dostop do brezplačne pravne pomoči, pa tudi pomanjkljivo delo odvetnikov. Seznanila se je s pobudo civilne iniciative iz Polzele, Šmartno ob Paki in Braslovče, ki nasprotuje s strani Ministrstva za okolje in prostor in vlade postavljeni trasi za prihodnjo avtocesto, saj ta predpostavlja velike posege v okolje in rušenje bivališč. Namestnik Dolčič je povedal, da sta s svetovalko Barbaro Kranjc obravnavala nekaj primerov dolgotrajnega odločanje pred sodišči in dela odvetnikov v takšnih postopkih. Posebej je opozoril na vprašanje izvedenca gradbene stroke, ki kljub temu, da je prejel plačilo v dveh letih ni opravil svojega dela. Če je to res, se postavlja tudi vprašanje dela sodišča, ki bi moralo izvedenca pozvati, naj nalogo izpolni. »Zemljiški spor, ki je na videz enostaven, traja že 12 let, kar je nedopustno,« je zaključil Dolčič. Veliko pripomb je bilo na delo stečajnih upraviteljev, dolgotrajnost postopkov na centrih za socialno delo in ministrstvih. Kot dobro prakso je varuhinja izpostavila mestno blagajno na občini, ki omogoča plačevanje položnic brez provizije javnih podjetij, glob, javnih zavodov, upravljalcev stanovanjskih stavb ter celjskih osnovnih šol in vrtcev.    

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje