Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Podpis pogodbe med Olimpijskim komitejem Slovenije, Športno zvezo Celje in Mestno občino Celje o delovanju regijske pisarne
 
Celje, 6. julij 2016 – danes je Mestna občina Celje podpisala pogodbo z Olimpijskim komitejem Slovenije in s Športno zvezo Celje o delovanju regijske pisarne. Pogodbo, ki poglablja sodelovanje med športnimi zvezami in društvi v regiji, so podpisali župan Mestne občine Celje Bojan Šrot, podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije mag. Janez Sodržnik in predsednik Športne zveze Celje Branko Črepinšek. Dogodku so prisostvovali tudi vodja nove regijske pisarne Hasan Ibrić, z Mestne občine Celje pa vodja Oddelka za družbene dejavnosti Polona Ocvirk in vodja Službe za predšolsko vzgojo, izobraževanje, socialo, zdravstvo, kulturo šport in investicije mag. Barbara Gorski.

Podpis pogodbe o delovanju regijske pisarne sodi med enega izmed ciljev Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ), saj vzpodbuja k proaktivnemu sodelovanju med športnimi zvezami in društvi v širši celjski regiji. Pogodba opredeljuje delovanje regijske pisarne in ne obremenjuje proračuna Mestne občine Celje, ker gre za redno delovanje Športne zveze Celje. 
 
Podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije mag. Janez Sodržnik je ob podpisu pogodbe povedal: »Eden od pomembnih ciljev, ki si ga je zadalo novo vodstvo OKS-ZŠZ v mandatnem obdobju 2014-2018,  je ponovna vzpostavitev regijskih pisarn OKS-ZŠZ. Želimo jih  vzpodbuditi k njihovemu proaktivnemu sodelovanju in za to jim tudi zagotavljamo  ustrezna sistemska sredstva za delovanje. Cilj je, da vsaka regijska pisarna spodbudi v letošnjem letu ustanovitev vsaj ene občinske ali medobčinske športne zveze, ki bo pokrivala interese društev v občinah, kjer le-ta niso interesno povezana. Regijska pisarna Celje, ki jo je ustanovil OKS-ZŠZ, z današnjim podpisom pogodbe prične formalno s svojim delovanjem tudi ob podpori občine. Verjamemo, da bo regija tudi ob pomoči regijske pisarne OKS-ZŠZ Celje še naprej tako uspešna v športno tekmovalnem smislu predvsem pa, da bo šport postal pomembna prvina kakovosti življenja čim večjemu številu prebivalcev v regiji.« 
 
Glavne naloge nove regijske pisarne so pomoč občinskim športnim zvezam v regiji pri uresničevanju dogovorjenih programov razvoja športa ter pomoč športnim društvom v občinah, v katerih ni ustanovljenih športnih zvez pri zastopanju njihovih interesov v matičnih občinah. Prizadevali si bodo za zbiranje podatkov o športnih programih – kot so prireditve in vadbe – v enoten športni koledar na spletno stran www.infosport.si. Povezovali se bodo z lokalnimi mediji in skrbeli za obveščanje a aktualnih športnih dogodkih in tovrstnih aktivnostih v regiji. Predsednik športne zveze Celje Branko Črepinšek je poudaril, da ustanovitev regijske pisarne predstavlja velik korak naprej v poglabljanju sodelovanja med vsemi tremi deležniki, torej civilne športne sfere, politike in državnih institucij za kreiranje novih pristopov za učinkovit razvoj športa skladno z nacionalnim programom športa. »Ker bo vodenje regijske pisarne ustrezno strokovno podprto, lahko upravičeno pričakujemo zelo dobre učinke v  relativno kratkem času,« je še zaključil Črepinšek. Župan Bojan Šrot je strnil, da se nadeja izjemno dobrega sodelovanja regijske pisarne z Mestno občino Celje in verjame, da bo to pripomoglo k še boljši in bolj raznovrstni ponudbi športnih aktivnosti tako v Celju kot tudi širši regiji.
 
Nosilka regijske pisarne Celje je Športna zveza Celje. Sedež pisarne, ki jo vodi Hasan Ibrić, je športna zveza Celje, Dečkova cesta 1, 3000 Celje. 

Ogled galerije


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje