Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Tretja razvojna os - presoja variantnih rešitev


Celje, 26. maj 2016 - Mestna občina Celje ter Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije vabita na posvet o tretji razvojni osi.

Notranja povezava med regijskimi središči in zunanja med državami Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško omogoča skladnejši razvoj mest, regij ter celotnega državnega ozemlja in ga povezuje s širšim evropskim prostorom. Posodobitev prometne povezave med središči državnega pomena je smiselna, če sledi trajnostnemu razvoju prostora, prostorsko in prometno nadgrajuje obstoječe poti in zagotavlja razvojno vizijo urbanih središč.

S prostorsko primerjavo in ponovno osvetlitvijo variantnih rešitev želimo na območju tretje razvojne osi preveriti tudi skladnost z zahtevami in priporočili Državnega prostorskega načrta, Strategije razvoja prometa v RS in Alpske konvencije.

Vabimo vas, da se udeležite posveta Tretja razvojna os - presoja variantnih rešitev,
ki bo v torek, 31. maja 2016, ob 18. uri v Celjskem domu (Krekov trg 3, Celje).

PROGRAM POSVETA:

18.00               Začetek posveta
Bojan Šrot, župan MOC
Aleksander Saša Ostan, ZAPS

18.10-18.45     Predstavitve
dr. Matej Ogrin: 3. razvojna os v luči slovenske prometne politike
Urban Jeriha: Kako z boljšo rešitvijo prihraniti
Rado Romih: Recenzija prostorskega vidika študije variant 
Janko Rožič: 3.razvojna os – zadnja priložnost za trajnostni razvoj
Mateja Kričej: Predstavitev F6 in primerjava z F2-2.

18.45-20.00    Razprava in sklepi srečanja
Moderator: Aleksander Saša Ostan

20.00               Zaključek srečanja


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje