Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

Celje, 4. maj 2016 -  Javno podjetje Simbio bo v ponedeljek, 9. maja, začelo z akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na terenu. Akcija bo trajala do petka, 3. junija. Kot običajno bodo tudi tokrat občani prejeli urnike z razporedom lokacij in terminov o poteku akcije (v priponki) skupaj z aprilskimi položnicami v začetku maja. Če ga kdo izgubi ali založi, ga lahko dobi v tiskani obliki na sedežu družbe na Teharski ali pa v elektronski obliki na spletni strani www.simbio.si (pod dvema zavihkoma: Novice in Storitve – Nevarni odpadki).


Nevarni odpadki, ki se bodo zbirali v času akcije:
- baterije,
- zdravila (mazila, posipi, tablete, sirupi, termometri),
- čistila in kozmetika (pršila, ličila),
- ostanki lakov, barv, lepil, topil,
- odpadna olja (ostanki motornih in jedilnih olj in maščob),
- akumulatorji in škropiva (pesticidi, insekticidi, fitofarmacevtski pripravki),
- neonske cevi,
- tonerji in
- odpadna električna in elektronska oprema.

Akcija se bo začela v Občini Šentjur, in sicer v Loki pri Žusmu 9. maja ob 10. uri, nadaljevala čez teden dni v Štorah, nato v Vojniku, Celju in ostalih občinah, kjer Simbio opravlja gospodarsko javno službo. Občane naprošamo, da k premičnemu zabojniku ne nosijo ostalih vrst odpadkov ter da večje predmete, kot so televizorji, če se le da, pripeljejo sami do svojega najbližjega zbirnega centra.

Razpored zbiranja

Ali izdelek, ki ga uporabljam, vsebuje nevarne snovi?

Najbolj zanesljiv odgovor ponujajo izdelki kar sami, saj vsebujejo tudi različna opozorila v obliki grafičnih simbolov, kot so zdravju škodljivo, oksidativno, eksplozivna snov, vnetljivo, strupeno ... 

Kam na varno še lahko odložimo nevarne odpadke?
Poleg premičnega zabojnika v času akcije lahko občani nevarne odpadke pripeljejo tudi v svoj najbližji zbirni center (Celje – Bukovžlak, Vransko, Polzela, Vojnik in Žalec ter jih brezplačno oddajo).

Določene nevarne odpadke, kot so baterije in akumulatorji, zdravila ter odpadna električna in elektronska oprema, pa lahko prepustijo še na druge načine:
- odpadno električno in elektronsko (EE) opremo lahko oddajo ob nakupu nove EE opreme na prodajnem mestu (v primeru nakupa enakovrednega izdelka),
- odpadne baterije in akumulatorje se lahko prepusti distributerjem (v trgovinah),
- odpadna zdravila iz gospodinjstev pa se lahko vrne v lekarne.

Kaj nevarni odpadki pomenijo za okolje?

Pri nepravilnem ravnanju s katerimikoli odpadki, posebno pa še z nevarnimi, lahko pride do nezaželenih vplivov na okolje, npr. izpusti v zrak, površinske in podzemne vode, tla. Poleg kratkoročnih negativnih vplivov na okolje je potrebno upoštevati tudi mogoče dolgoročne vplive (čez vrsto let, če npr. pride do poškodbe telesa odlagališča). To je tudi eden od razlogov, zakaj je pomembno, da se tok odpadkov preusmeri od odlaganja v druge postopke obdelave.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje