Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Odločitev za območje brez GSO je edina prava

Celje, 18. marec 2016 – V Narodnem domu v Celju potekala konferenca "Gensko spremenjeni organizmi: Jim delamo krivico ali se jih upravičeno bojimo?", ki jo organizira Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Udeležence je uvodoma pozdravil župan Mestne občine Celje Bojan Šrot, govorca na konferenci pa sta tudi evropska poslanca Franc Bogovič in Igor Šoltes.

Bojan Šrot: »Mestna občina Celje se je že v letu 2008 pridružila kampanji ustanavljanja območij brez gensko spremenjenih organizmov – GSO, kar je bila edina prava pot. Proti gojenju gensko spremenjenih rastlin na svojem območju smo se odločili, ker želimo razvijati z okoljem uravnotežen gospodarski razvoj. Opredelitev za »območje brez GSO« je skladna tudi s strategijo občine na področju trajnostnega razvoja,« je med drugim povedal župan in pri tem poudaril, da je takšna odločite za občino še posebej pomembna, ker je območje obremenjeno z industrijsko dediščino.

Mestna občina Celje želi poleg zmanjševanja porabe naravnih virov ohranjati tudi vitalnost narave ter ekološkega ravnovesja, kar pomeni, da podpira ekološko kmetovanje in ohranjanje biotske pestrosti. »Menimo namreč, da je gojenje gensko spremenjenih rastlin neposredno povezano s tveganji za naravno okolje kot tudi za pridelavo hrane, posledično pa škodljivo za zdravje človeka,« je povedal župan.

V Savinjski in Koroški regiji je skupaj 800 ekoloških kmetij, kar je 8 % od vseh kmetij na območju. Te kmetije obdelujejo okrog 10.000 hektarjev kmetijskih zemljišč, kar je skoraj četrtina vseh površin vključenih v ekološko kmetovanje v Sloveniji. V Mestni občini Celje imamo 20 ekoloških kmetij. Poleg teh kmetij je na območju še 1.130 kmetij, ki se ukvarjajo s prirejo mleka brez GSO za Mlekarno Celeia. Na to smo lahko upravičeno ponosni.


Že leta 2011 je državni zbor sprejel resolucijo o usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva do leta 2020, v kateri je med cilji jasno zapisana tudi prepoved gojenja gensko spremenjenih rastlin.
V letu 2015 je evropska direktiva omogočila državam članicam, da se v zvezi s tem same odločijo. Zato je lani septembra državni zbor z vsemi glasovi ZA in nobenim proti sprejel zakon o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin. Poslanci so ob tem opozorili, da je kmete treba zaščititi pred multinacionalkami in stremeti k trajnostnemu kmetovanju ter večji samooskrbi.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje