Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Nepovratna sredstva Eko sklada za nove kurilne naprave


Celje, 16. februar 2016 - Eko sklad v letu 2016 dodeljuje nepovratne finančne spodbude za nove kurilne naprave na lesno biomaso socialno šibkim občanom po Javnem pozivu 36SUB-SOCOB15 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka (Uradni list RS; 107/2015).


Na tem javnem pozivu je razpisanih 1.000.000,00 EUR sredstev, ki se zagotavljajo na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe.
Za sredstva, ki krijejo 100 % priznanih stroškov naložbe, lahko zaprosijo socialno šibki občani, ki so v času oddaje vloge upravičeni do denarne socialne pomoči in katerih naložba bo izvedena le na območju: Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje.

Želite novo kurilno napravo brezplačno?

Javni poziv
Vloga in obrazci

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje