Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Na 10. redni seji Mestnega sveta MOC tudi prva obravnava proračuna za leto 2016


Celje, 10. februar 2016 - 10. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Celje bo v torek, 16. februarja 2016, ob 13. uri v veliki dvorani Narodnega doma v Celju, Trg celjskih knezov 9, Celje.


DNEVNI RED:
1. Imenovanje predstavnika Mestne občine Celje v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija  Celje – Center
2. Imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Lava
3. Imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Kranjca
4. Podelitev priznanj Mestne občine Celje v letu 2016
5. Okvirni terminski plan rednih sej Mestnega sveta Mestne občine Celje za leto 2016
6. Proračun Mestne občine Celje za leto 2016
a) Odlok o proračunu MOC za leto 2016 – PRVA OBRAVNAVA
b) Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2016
c) Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2016 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2016
7. Letni program športa v Mestni občini Celje v letu 2016
8. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Celje – PRVA OBRAVNAVA
9. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje
10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015-2020
11. Sklep št. 1/16 o ukinitvi statusa javnega dobra
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno sever
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje
14. Vprašanja in pobude članov sveta
 a) Odgovori na vprašanja in pobude
 b) Vprašanja in pobude

Gradivo za obravnavo je objavljeno tukaj.

Hkrati vas obveščamo, da bo Televizija Celje odslej zagotavljala prenos sej mestnega sveta preko brezplačnega spletnega servisa livestream, na povezavi
http://original.livestream.com/tvcelje.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje