Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Mestna občina Celje sofinancirala obnovo 7 stavb v starem mestnem jedru


Celje, 18. januar 2016 – Mestna občina Celje je na podlagi Pravilnika o sofinanciranju obnove stavb v Mestni občini Celje in Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2015  zagotovila 100.000 evrov za sofinanciranje obnove streh in/ali uličnih fasad na območju starega mestnega jedra. Na javni razpis je prispelo sedemnajst vlog, od katerih jih je bilo sedem izbranih za sofinanciranje. Vse investicije so bile v celoti zaključene do konca leta 2015. 

Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje obnove stavb na območju starega mestnega jedra, ki so v lasti ali solasti fizičnih oseb. Prioritetno smo sofinancirali obnove stavb na t. i. območju »mestnega križa oz. peš cone«. Upravičeni stroški sofinanciranja je bila obnova streh in/ali uličnih fasad z elementi fasade, ki se je začela po 15. 5. 2015 in je bila dokončana najkasneje do 28. 11. 2015. Upravičenci do sredstev so bili fizične osebe, pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki stavb na območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje.

Za finančne spodbude je Mestna občina Celje v proračunu za leto 2015 zagotovila 100.000 EUR. Od tega zneska je bilo za sofinanciranje obnove uličnih fasad namenjeno 80.000,00 EUR in za sofinanciranje obnove streh 20.000,00 EUR. Finančne spodbude smo podelili v višini 50 % vrednosti upravičenih stroškov investicije vključno z ddv, vendar ne več kot 50.000,00 EUR na posamezno stavbo za obnovo ulične fasade in ne več kot 20.000,00 EUR na posamezno stavbo za obnovo strehe.

Na javni razpis je prispelo 17 vlog. Za sedem vlog je bil izdan sklep o sofinanciranju. Sredstva so bile dodeljena za obnovo fasad na Stanetovi 3, Stanetovi 6 in Gosposki 16 ter za obnovo streh na Krekovem trgu 5 in 8, Gosposki 1 in Kocenovi 2. Vse investicije so bile pravočasno zaključene.

Mestna občina Celje namerava razpis objaviti tudi v pomladanskih mesecih leta 2016.

Stanetova3 splet
Obnovljena Stanetova 3

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje