Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

100 prijav na razpis za pomoč gospodarstvu


Celje, 13. januar 2016 - Mestna občina Celje je konec lanskega leta uspešno zaključila razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva, ki uresničuje Strategijo razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje in izvedbo akcijskih načrtov.

Višina razpisanih sredstev je bila 300.000 evrov. Njihova podelitev je potekala po potrjeni shemi pomoči "de minimis".

Največ upravičenih sredstev je bilo prijavljenih s področja ukrepa subvencioniranja investicij ter komunalnega prispevka. Pri tem ugotavljamo, da so investicije v graditev novih poslovnih objektov bistveno manjše kot pred leti, zato upamo, da bodo subvencije vzpodbudile investicije in s tem gospodarsko rast v lokalnem okolju.
Manjši odziv je bil pri sofinanciranju obrestne mere, kar kaže na to, da je kapital gospodarstvu postal lažje dostopen, poleg tega pa za ta ukrep poteka več razpisov različnih institucij.
Za najemnike lokalov v mestnem jedru je subvencija pomenila dodatno vzpodbudo ohranjanja izvajanja dejavnosti v mestu, kakor tudi vzpodbudo za zapolnjevanje morebitnih praznih lokalov.
Ukrep za samozaposlovanje je vzpodbuda za lastno iniciativnost iskanja možnosti podjetniškega delovanja; za podjetja, ki so odpirala delovna mesta, pa vzpodbuda, da z več poguma zaposlujejo novo delovno silo (ob tem je zanimivo, da so nekateri prijavitelji zaradi izpolnjevanje pogojev podaljšali delovna razmerja obstoječim zaposlenim).
Vzpodbujanju inovativnosti in pomoči novo nastajajočim podjetjem je bil namenjen ukrep za zagonska podjetja ter je potrdil njihovo pot k samostojnosti in povečevanju trga.
Razširjanju omejenosti lokalnega trga in povečevanju internacionalizacije lokalnih gospodarskih subjektov pa je bil namenjen ukrep promocije (sodelovanje na raznih sejmih in druga promocija lokalnih gospodarskih subjektov na razširjenem trgu).

Po posameznih ukrepih so bila podeljena sredstva v višini:
1.     Investicije cca 235.000 EUR (15 prejemnikov)
2.     Komunalni prispevek cca 12.000,00 EUR (2 prejemnika)
3.     Obrestna mera cca 1.000 EUR (1 prejemnik)
4.     Najemnine cca 11.000 EUR (11 prejemnikov)
5.     Delovna mesta cca 12.500 EUR (10 prejemnikov)
6.     Zagonska podjetja cca 8.500 EUR (4 prejemniki)
7.     Promocija cca 11.000 EUR (10 prejemnikov)

Razpis namerava Mestna občina Celje ponavljati tudi v prihodnjih letih. Kljub temu, da je bil v lanskem letu objavljen prvič, je bil odziv gospodarstva velik. Predlagateljev za subvencioniranje je bilo okoli 100. Merila za izbor so bila naravnana na tiste subjekte in dejavnosti, ki jih želi Mestna občina Celje še naprej razvijati oz. jih privabiti k delovanju v svojem okolju.
Ukrepi so bili usmerjeni predvsem v pomoč gospodarstvu v panogah z veliko dodano vrednostjo (visoko tehnološke in inovativne storitve ter proizvodne storitve), ustvarjanje novih delovnih mest, ekološko in energetsko učinkovito gospodarstvo, spodbujanju zapolnjevanja poslovnih prostorov v mestnem jedru, pomoči zagonskim podjetjem v inkubatorjih in tehnološkem parku, spodbujanju internacionalizacije poslovanja ...

V celoti so bile podeljene subvencije iz vseh ukrepov, razen pri ukrepu investicij, kjer je za vse upravičene predlagatelje zmanjkalo razpoložljivih sredstev (od cca 500.000,00 EUR upravičenih stroškov, jih je bilo možno podeliti le približno polovico).

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje