Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Javni razpis za dodelitev stanovanj mladim in mladim družinam

Celje, 9. november 2015 - Družba Nepremičnine Celje, d. o. o., je v petek, 6. 11. 2015, na svoji spletni strani objavila Javni razpis za dodelitev stanovanj mladim in mladim družinam. Gre za prvi tovrsten ukrep na področju stanovanjske politike v Mestni občini Celje, ki je namenjen mladim in mladim družinam.

Družba z zadevnim javnim razpisom prvič preizkuša uspešnost tovrstnih ukrepov na področju stanovanjske politike. Dejstvo je, da nakup stanovanja za mlade predstavlja neizmerno breme, zato družba mladim ponuja varen in predvsem dolgoročen najem obnovljenih stanovanj. V primeru uspešne izvedbe ukrepa, bo družba Nepremičnine Celje, d. o. o., še naprej zagotavljala namenska stanovanja za mlade in s tem zasledovala uresničevanje strategij Mestne občine Celje, ki vključujejo mlade kot pomembno prednostno skupino.   

Družba na razpisu ponuja 10 stanovanj z dobo najema do 8 let in možnostjo podaljšanja. 5 stanovanj bo namenjenih prednostni skupini »mlade družine« in 5 prednostni skupini »mladi«. Najemnine se razlikujejo glede na velikost in strukturo stanovanj, vse pa so od 20 do 25 odstotkov nižje od trenutnih tržnih najemnin. Pri tem bo družba prevzela tudi vse stroške notarskih storitev, upravljanja, zavarovanja, investicijskega vzdrževanja stanovanj in skupnih prostorov. Bodoči najemniki bodo nosili stroške najema, opreme in rednih obratovalnih stroškov stanovanj. Razpis določa tudi ocenjevalne kriterije, na podlagi katerih bodo prosilcem prednostno podeljena stanovanja. Prednost pri dodelitvi bodo imeli mladi in mlade družine, ki bivajo pri starših oziroma sorodnikih in so občani Mestne občine Celje. Upoštevali pa bomo tudi njihovo izobrazbo, vrsto dohodka, podjetnost, aktivno državljanstvo in kraj zaposlitve. Izpostavljamo tudi dejstvo, da razpis ni namenjen samo prebivalcem Celja, ampak vsem, ki izpolnjujejo osnovne pogoje razpisa.

Prosilci lahko vlogo oddajo do 27. 11. 2015 do 10.00 ure. Vse dodatne informacije in vloga je na voljo na spletni strani www.nepremicnine-celje.si/novice/ in v prostorih družbe v času uradnih ur.

Nepremičnine Celje d. o. o.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje