Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Razpis, ki uresničuje Strategijo gospodarstva MOC


Celje, 22. oktober 2015 – Mestna občina Celje bo jutri (petek, 23. 10.) objavila Javni razpis o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v  Mestni občini Celje v letu 2015. Gre za konkretno spodbudo, ki izhaja tudi iz Strategije razvoja gospodarstva. V proračunu MOC za leto 2015 je za to zagotovljenih 300.000 evrov.

Mestna občina Celje se zaveda, da je gospodarstvo v lokalnem okolju gonilo razvoja, zato je nujno ustvariti ugodno okolje za delovanje gospodarskih subjektov.
V Mestni občini Celje smo se projekta razvoja gospodarstva lotili preudarno. Strategija razvoja gospodarstva je s široko razpravo pokazala smer nadaljnjega gospodarskega razvoja na lokalnem nivoju. S konkretnimi spodbudami namerava Mestna občina Celje uresničiti cilje strategije.
Z jasnimi cilji smo ukrepe za spodbujanje gospodarstva skladno z določili Evropske unije o pomoči "de minimis" – le ta določa omejeno pomoč gospodarskim subjektom - predstavili Mestnemu svetu, ki je v zvezi s tem sprejel nabor predvidenih ukrepov. Eden takšnih je tudi javni razpis o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje.

Vse gospodarske subjekte, ki se nameravajo prijaviti na razpis, pozivamo, da naj bodo pozorni na razpisne pogoje. Namen Mestne občine Celje je spodbujati tiste gospodarske subjekte, ki bodo z svojo dejavnostjo največ pripomogli k razvoju lokalne skupnosti in pri tem največ prispevali k uresničevanju Strategije gospodarstva. 

Naj ob tem ponovno spomnimo, da je bila skladno s sprejeto strategijo na Mestnem svetu sprejeta shema pomoči za razvoj gospodarstva, ki zajema več ukrepov, in sicer:
•    Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
•    Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka
•    Ukrep 3: sofinanciranje obrestne mere za obstoječe kredite,
•    Ukrep 4: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
•    Ukrep 5: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
•    Ukrep 6: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih,
•    Ukrep 7: sofinanciranje stroškov promocije in internacionalizacije podjetništva.

Upravičenci do pomoči bodo:
-  podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
-  fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.

Za razpisane ukrepe bo veljalo, da se pomoč dodeljuje za že izvedene aktivnosti. Upravičenci bodo lahko uveljavljali pomoč 'de minimis' za stroške iz obdobja enega leta pred objavo razpisa. 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje