Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Mestna občina Celje letos sofinancira obnovo 7 stavb

Celje, 8. oktober 2015 - Mestna občina Celje v letošnjem letu sofinancira obnovo treh fasad in štirih streh na stavbah v starem mestnem jedru. Strokovna komisija je denar za sofinanciranje dodelila za prenovo Stanetove 3, Stanetove 6, Krekovega trga 5 in 8, Gosposke 1 in 16 ter Kocenove 2.

Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje obnove uličnih fasad in streh na stavbah v območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje, ki so v lasti ali solasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov. Upravičeni stroški sofinanciranja so obnova ulične fasade z elementi fasade in/ali obnova strehe, ki se je začela po 15. 5. 2015 in bo dokončana najkasneje do 28. 11. 2015.

Za finančne spodbude je Mestna občina Celje v proračunu za leto 2015 zagotovila 100.000,00 EUR. Mestna občina Celje dodeljuje finančne spodbude v višini 50 % vrednosti upravičenih stroškov investicije vključno z ddv, vendar ne več kot 50.000,00 EUR na posamezno stavbo za obnovo ulične fasade in ne več kot 20.000,00 EUR na posamezno stavbo za obnovo strehe. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015 na osnovi Pogodbe o sofinanciranju obnove stavb v Mestni občini Celje za leto 2015.

Na razpis, ki je bil objavljen na spletni strani Mestne občine Celje je sicer prispelo 17 vlog, od katerih ena ni ustrezala razpisnim pogojem.

Prenova ulične fasade na Stanetovi 6 je že končana, prenova ostalih šestih pa se bo začela v teh dneh.

Stanetova

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje