Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Vabilo na urbanistično delavnico - trajnostna urbana strategija

Celje, 22. september 2015 - V okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 je velik poudarek dan spodbujanju trajnostnega urbanega razvoja znotraj mest in mestnih območij. Pri tem bodo mesta sama identificirala ključne razvojne probleme, poiskala rešitve zanje ter na podlagi tega pripravila projekte za izvedbo. Tako bodo mesta soočena z lastnimi razvojnimi cilji, za uresničevanje katerih bodo suvereno pripravljala in izvajala urbane projekte, sofinancirane s pomočjo mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Predpogoj za to pa je izdelava trajnostne urbane strategije (v nadaljevanju: TUS).

Tako je Mestna občina Celje poleg preostalih desetih mestnih občin v Sloveniji pristopila k izdelavi TUS-a. V ta namen je pripravila osnutek dokumenta, ki ga želi preveriti, nadgraditi in dopolniti v krogu širše strokovne in laične javnosti.

Vabljeni na urbanistično delavnico v Likovni salon v Celju
v četrtek, 1. oktobra, od 16. do 19. ure, ko bo potekala delavnica za laično javnost
(predstavnike nevladnih organizacij, krajevnih skupnosti in mestnih četrti, občane).Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje