Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Zaposlovanje v Slovenski vojski

Celje, 3. september 2015 - V nadaljevanju objavljamo pismo o možnostih zaposlovanja v Slovenski vojski:


Slovenska vojska vabi v svoje vrste nove vojakinje in vojake

Odločitev posameznika o poklicni karieri je ena izmed zahtevnejših in pomembnejših, še posebno v mladih letih, ko si tlakujemo pot za prihodnost. V Slovenski vojski (SV) odpiramo vrata prav mladim. Vabimo vas, da se nam pridružite, se preizkusite in si potrdite, da zmorete in se znate odločati, kje boste v prihodnje uresničevali svoje ambicije. Možnosti zaposlitve v SV so zelo različne. SV je vir praktičnega znanja, ki je uporabno tudi v zasebnem življenju. Naredite prve poklicne korake in postanite del organizacije, ki omogoča realno prihodnost.
V preteklih letih se je SV v večjem številu dopolnjevala z novimi kandidatkami in kandidati do predvidenega številčnega stanja. Lani in letos ponujamo možnost nadomestitve za tiste, ki odhajajo v pokoj, in tudi druge, ki so se odločili, da bodo svojo poklicno pot nadaljevali zunaj SV in so si tudi zaradi izkušenj ter dodatnega znanja poiskali zaposlitev zunaj SV. Predvidevamo, da bomo letos lahko ponudili zaposlitev še do 300 novim vojakinjam in vojakom.

Kaj vam prinaša delo poklicne vojakinje in poklicnega vojaka?
1. Če boste sklenili pogodbo za pet let, boste po opravljenem temeljnem vojaškem usposabljanju dobili denarno nagrado v višini povprečne bruto plače v Sloveniji.
2. Redno plačo, ki je zagotovljena na predvideni datum.
3. Možnost odhoda v mednarodno operacijo in na misijo, na kateri se plača tudi potroji, za namestitev in hrano v času sodelovanja na misiji pa poskrbi SV.
4.  Zadovoljstvo v trdnih in kolegialnih kolektivih, v katerih sta skupinsko delo ter ustvarjanje najpomembnejša.
5.  Delo z vojaško tehniko in opremo, kar je dinamično in zahteva natančnost ter požrtvovalnost.

Vojakinjam in vojakom se lahko pogodba o zaposlitvi podaljšuje do 45. leta. Po tem času jim pripadajo pravice, ki jih predvidevata Zakon o obrambi in Zakon o službi v SV. Vojaku pripadajo finančna sredstva, ki jih je SV zanj plačevala na njegov račun obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, kar je ob zaposlitvi v Slovenski vojski za 15 let približno 15.000 evrov bruto, in pravica do odpravnine, če je imel sklenjeno pogodbo v SV vsaj 15 let.
SV vojaku ponudi prehod na drugo prosto delovno mesto na Ministrstvu za obrambo ali v drugih državnih organih. Če ni prostih delovnih mest, lahko vojak izbere eno izmed naslednjih možnosti:
1. pravico do usposobitve za civilni poklic (plačilo stroškov šolanja, ki traja do tri leta);
2. zaposlitev pod ugodnejšimi pogoji zunaj SV. Delodajalec, ki je zaposlil vojaka, ima pravico do povračila prispevkov iz plač za prva tri leta zaposlitve oziroma za pet let, če je vojaka zaposlil za deset let;
3. vojak se lahko odloči, da bo dobil enkratni znesek (bruto do 42.000 evrov), ki bi jih ministrstvo plačalo delodajalcu v petih letih kot povračilo prispevkov iz plače.

Če vas zanima dinamično in razgibano delo ter pisarna v naravi, se nam pridružite! Za več informacij obiščite spletni strani www.postanivojak.si in www.slovenskavojska.si.

Besedilo pripravil: Simon Korez

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje