Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Vloge za odpis dolgov do vrtcev in šol do 31. oktobra

Celje, 30. julij 2015 - Vloge za odpis dolgov povezanih s plačilom vrtca in šolske prehrane v celjskih javnih vrtcih in osnovnih šolah po Zakonu o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov je treba oddati od 3. avgusta do 31. oktobra 2015. 

Mestna občina Celje je kot ustanoviteljica javnih vrtcev in šol 20. 7. 2015 z Vlado Republike Slovenije podpisala sporazum o izvedbi odpusta dolgov iz naslova neplačila vrtca in šolske prehrane v osnovnih šolah. Odpis dolgov v tej obliki je enkraten dogodek. S tem ukrepom država ne želi spodbujati kulture neplačevanja, zato so tudi jasno določeni kriteriji za odpis.

Dolg po zakonu je veljavna in izvršljiva denarna obveznost dolžnika do upnika in je na dan 31. 12. 2014 zapadel za več kot 12 mesecev ter za katerega obstaja izvršilni naslov ali verodostojna listina.
Dolgovi se odpišejo tistim dolžnikom, ki so bili kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015:
• prejemniki denarne socialne pomoči ali
• prejemniki varstvenega dodatka ali
• prejemniki veteranskega dodatka ali
• prejemniki otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
• prejemniki otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in hkrati prejemniki dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.
Prav tako se dolgovi lahko odpišejo tudi osebam, ki so navedene v odločbah o pravici do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka.
Dolžnik po zakonu ne more biti fizična oseba, nad premoženjem katere se vodi postopek osebnega stečaja po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.

V kolikor bo upnik odobril odpis dolga, bosta dolžnik in upnik najkasneje do 31. 1. 2016 sklenila dogovor o odpisu dolga, v katerem se bosta dogovorila tudi o višini dolga, ki se bo odpisal.

Oddaja vlog
Prva aktivnost je tako oddaja vlog s strani dolžnikov. Ti lahko vloge na celjske javne vrtce in osnovne šole oddajo od 3. avgusta do 31. oktobra 2015. Obrazci za odpis dolgov bodo na voljo od 3. avgusta 2015 na spletnem mestu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, na Centru za socialno delo Celje, Rdečem križu, Karitas in Zvezi prijateljev mladine Slovenije.

Vse informacije in dodatna pojasnila o ukrepu so na voljo na posebni spletni strani www.paketpomoci.si ali po telefonu 080 20 02.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje