Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

7. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Celje


Celje, 23. junij 2015 - 7. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Celje bo v torek, 30. junija 2015, ob 13. uri v veliki dvorani Narodnega doma v Celju, Trg celjskih knezov 9, Celje.


DNEVNI RED:

1.Imenovanje predstavnika Mestne občine Celje v Svet JZ Šolski Center Celje
2.Imenovanje Občinske volilne komisije Mestne občine Celje
3. Informacija o delnem povračilu stroškov za organizacijo volilne kampanje za volitve v mestni svet in za volitve župana Mestne občine Celje v letu 2014
4. Letno poročilo javnih zavodov MOC za leto 2014 in letni delovni načrt javnih zavodov MOC za leto 2015 s področja delovanja Oddelka za družbene dejavnosti
a) Letno poročilo Vrtca Anice Černejeve Celje za leto 2014
Letni delovni načrt Vrtca Anice Černejeve Celje za šolsko leto 2014/2015
Finančni načrt in program dela s kadrovskim načrtom Vrtca Anice Černejeve Celje za poslovno leto 2015
b) Letno poročilo Vrtca Tončke Čečeve Celje za leto 2014
Letni delovni načrt Vrtca Tončke Čečeve Celje za šolsko leto 2014/2015
Finančni načrt in program dela s kadrovskim načrtom Vrtca Tončke Čečeve Celje za leto 2015
c) Letno poročilo Vrtca Zarja Celje za leto 2014
Letni delovni načrt Vrtca Zarja Celje za šolsko leto 2014/2015
Poslovni načrt – program dela s kadrovskim in finančnim načrtom Vrtca Zarja za leto 2015         
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje – PRVA OBRAVNAVA
6. Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe ZPO Celje d.o.o.
7. Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe Nepremičnine Celje d.o.o.
8. Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe Energetika Celje, d.o.o.
9. Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe Celeia d.o.o.
10. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015-2020
11. Trajnostni energetski načrt Mestne občine Celje (SEAP)
12. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Celje – DRUGA OBRAVNAVA
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rabi javnih površin - PRVA OBRAVNAVA
14. Sklep št. 4/15 o ukinitvi statusa javnega dobra
15. Sklep št. 1/15 o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Zahodno Ostrožno – Občinski podrobni prostorski načrt OZ-9
17. Vprašanja in pobude članov sveta
a) Odgovori na vprašanja in pobude
b) Vprašanja in pobude

Gradivo za sejo je objavljeno tukaj.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje