Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

6. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Celje

Celje, 19. maj 2015 - 6. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Celje bo v torek, 26. maja 2015, ob 13. uri v veliki dvorani Narodnega doma v Celju, Trg celjskih knezov 9, Celje.DNEVNI RED:

1. Razrešitev dosedanjega predstavnika Mestne občine Celje in imenovanje novega predstavnika Mestne občine Celje v Svet javnega zavoda Celjski mladinski center
2. Informacija o delu Policijske postaje Celje za leto 2014
3. Letno poročilo javnih zavodov MOC za leto 2014 in letni delovni načrt javnih zavodov MOC za leto 2015 s področja delovanja Oddelka za družbene dejavnosti
a) Letno poročilo JZ Desetka Celje za leto 2014 in Letni delovni načrt JZ Desetka Celje za leto 2015
b) Letno poročilo JZ Celjski mladinski center za leto 2014 in Letni delovni načrt JZ Celjski mladinski center za leto 2015
c) Letno poročilo JZ Socio Celje za leto 2014 in Letni delovni načrt JZ Socio Celje za leto 2015
d) Letno poročilo JZ Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje za leto 2014 in Letni delovni načrt JZ Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje za leto 2015
e) Letno poročilo JZ Osrednja knjižnica Celje za leto 2014 in Letni delovni načrt JZ Osrednja knjižnica Celje za leto 2015
f) Letno poročilo javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče za leto 2014 in Letni delovni načrt javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče za leto 2015
4. Poročilo o poslovanju družbe ZPO Celje d.o.o. za leto 2014 in Plan poslovanja družbe ZPO Celje d.o.o. za leto 2015 pri izvajanju gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti ter Sklep o določitvi subvencioniranja cene uporabe javnih objektov za leto 2015
5. Poročilo o poslovanju družbe ZPO Celje d.o.o. za leto 2014 in Plan poslovanja družbe ZPO Celje d.o.o. za leto 2015 pri izvajanju gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč
6. Poročilo o poslovanju družbe ZPO Celje d.o.o. za leto 2014 in Plan poslovanja družbe ZPO Celje d.o.o. za leto 2015 pri izvajanju gospodarske javne službe javni prevoz oseb po žičniških napravah ter Sklep o določitvi o subvencioniranja cene javnega prevoza oseb po žičniških napravah za leto 2015
7. Delna oprostitev plačila uporabnine za koriščenje plavalnih prog v bazenu Golovec za plavalna društva kot nadomestilo za promocijo mesta Celje oziroma Mestne občine Celje
8. Sklep št. 3/15 o ukinitvi statusa javnega dobra
9. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu LAVA - DPZ4
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija
11. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje GOJ – 5
12. Informacija o poteku izdelave in sprejemanja OPN
13. Vprašanja in pobude članov sveta
 a) Odgovori na vprašanja in pobude
 b) Vprašanja in pobude

Gradivo za obravnavo je objavljeno na spletnem portalu Mestne občine Celje, in sicer tukaj.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje