Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Staro mestno jedro in vrtec na Hudinji najpomembnejša projekta v 2014

Celje, 10. december 2014 – Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je na današnji novinarski konferenci predstavil ključne poudarke dela mestne občine v letu 2014. Osredotočil se je na najpomembnejše investicije in načrte za 2015, komentiral pa je tudi dve trenutno najbolj aktualni temi, rušitev Rakuschevega mlina in okoljsko poročilo onesnaženosti tal na področju Cinkarne Celje.

Med najpomembnejšimi investicijami je župan izpostavil prenovo starega mestnega jedra, izgradnjo vrtca na Hudinji, adaptacijo OŠ Ljubečna, s katero smo pridobili prostore za štiri oddelke Vrtca Tončke Čečeve – enota Ljubečna, zaključeno drugo fazo prenove OŠ Lava, večnamenski objekt v Šmartnem v Rožni dolini in protipoplavne ukrepe. Kot prioriteti za leto 2015 je izpostavil nujno ureditev Muzejskega trga in izgradnjo telovadnice pri I. Osnovni šoli, oboje pa je vezano na možnosti v proračunu MOC za leto 2015, ki ga strokovne službe intenzivno pripravljajo.
Župan govoril tudi o Rakuschevem mlinu in pri tem ostro zavrnil namigovanja in očitke, ki se pojavljajo v javnosti. Povzel je aktivnosti Mestne občine Celje za prodajo Rakuschevega mlina in prizadevanja, da bi objektu našli vsebino. Več let je bila stavba uvrščena v program prodaje, MOC jo je oglaševala tudi na različnih slovenskih in tujih spletnih portalih za prodajo nepremičnin. Tik pred požarom je interes do stavbe izkazala tuja zasebna fakulteta, naročen je bil idejni projekt za ureditev stanovanj. Župan je zanikal tudi namigovanja, da naj bi na zemljišču Lidl zgradil logistični center. Mestna občina Celje obžaluje, da je Rakuschev mlin pogorel in da ga ni bilo mogoče ohraniti. Kot lastniki smo bili dolžni upoštevati mnenja stroke, da je zgradba zaradi možnosti hipne porušitve nevarna za okolico, življenje in premoženje ljudi ter izpolniti zahteve iz odločbe gradbenega inšpektorja, ki nam je naložil rušitev. Mestna občina Celje se bo v prihodnosti trudila najti rešitev za ohranitev spomina na Rakuschev mlin.

Podjetje Cinkarna Celje je v minulih dneh objavilo povzetek okoljskega poročila (II. faza) o onesnaženosti tal in podtalnice na območju podjetja. Na očitke, da se Mestna občina Celje že vrsto let spreneveda, ko gre za onesnaženost tal in zraka, je župan odgovoril, da to ne drži in da se dobro zavedamo bremen preteklosti. Že od leta 1990, ko je izšla brošura onesnaženosti okolja v Celju, smo občane in občanke seznanjali s problematiko. V letih 1995, 2003 in 2008 so bila objavljena poročila o stanju okolja, sprejet je bil Občinski program varstva okolje za obdobje 2009 do 2013, pripravljen Odlok o načrtu kakovosti zraka s 40 ukrepi za zmanjševanje delcev PM10. V letošnjem letu je Mestni svet MOC potrdil triletni podrobnejši program ukrepov za zmanjšanje prašnih delcev v zraku. Župan je med drugim poudaril tudi, da je bila pred desetimi leti in več ozaveščenost glede varstva okolja na bistveno nižji ravni in da so bili tudi predpisi bistveno manj strogi.  Že leta si Mestna občina Celje prizadeva, da bi država območje razglasila za degradirano, uspeli pa smo doseči, da je remediacija industrijskih degradiranih območij uvrščena v operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje