Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Na lokaciji izgradnje I. OŠ Celje velik arheološki potencial


Celje, 21. oktober 2014 - Mestna občina Celje je ob sprejemu Rebalansa proračuna 2014 v načrte razvojnih programov umestila izgradnjo telovadnice pri I. Osnovni šoli Celje. Pred pričetkom gradnje bo skladno z izdanimi kulturno-varstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije potrebno izvesti arheološka izkopavanja, za katera je bilo pridobljeno tudi soglasje Ministrstva za kulturo.

Ker bo nameravani gradbeni poseg potekal v varovanem območju arheološkega kulturnega spomenika Celje – arheološko najdišče Celje, v vplivnem območju naselbinskega kulturnega spomenika Celje – Staro mestno jedro in poleg kulturnega spomenika Celje – Prva osnovna šola s telovadnico ter registrirane kulturne dediščine Celje – Vila Oblakova 2, ki so zaščiteni z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št. 28/86 – 1364), mora Mestna občina Celje pred vsemi posegi v zemeljske plasti izvesti predhodne arheološke raziskave v skladu z izdanimi kulturno-varstvenimi pogoji za varstvo nepremične arheološke kulturne dediščine Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

DSC 0057 

Od pričetka letošnjega leta se izvajajo aktivnosti za pridobitev soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije k izvedbi projekta. V februarju se je izvedel pregled celotnega področja z interpretacijo jedrnih vrtin, na podlagi rezultatov, ki so izkazali zmeren arheološki potencial, pa so bili izdani dopolnjeni kulturno-varstveni pogoji, ki so narekovali izvedbo arheološkega testnega izkopa. V juliju in avgustu 2014 izvedena sondažna raziskava je pokazala, da je arheološki potencial bistveno večji kot so pokazale jedrne vrtine, zato je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije investitorju naložil izvedbo arheoloških izkopavanj. Za izvedbo izkopavanj je bilo pridobljeno tudi soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline Ministrstva za kulturo.
V teh dneh so se pričela arheološka izkopavanja, ki jih izvaja Pokrajinski muzej Celje, in bodo predvidoma trajala do 60 koledarskih dni.

DSC 0050
 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje