Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Za socialnovarstvene programe skoraj 5 milijonov evrov

Celje, 15. oktober 2014 – 17. oktobra obeležujemo Mednarodni dan boja proti revščini, ki je namenjen ozaveščanju družbe in posameznikov o problemu revščine v svetu. Mestna občina Celje z zagotavljanjem ustreznih pogojev sledi temeljnemu izhodišču politike socialnega varstva lokalnih skupnosti ter posameznikom omogoča dostojno in kakovostno raven življenja. V proračunu za leto 2014 je mestna občina za izvajanje vseh aktivnosti, ki pripomorejo k zastavljenemu cilju, zagotovila 4.988.594 EUR ter s tem prispevala svoj delček v mozaik socialnega varstva.


Vrsto programov, poleg tistih, ki so zakonsko določeni (plačilo institucionalnega varstva – domske oskrbe, instituta družinskega pomočnika, socialnih pogrebov, pomoči na domu, subvencioniranih stanarin, prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje), Mestna občina Celje delno ali v celoti financira na podlagi potreb v okolju. Tako MOC sofinancira društva s področja socialnega in zdravstvenega varstva, nudi denarno pomoč ob rojstvu otroka, sofinancira socialne programe Območnega združenja Rdečega križa Celje in Škofijske Karitas Celje, financira javno kuhinjo, sofinancira JZ Socio Celje, kamor sodijo socialno varstveni programi – Materinski dom, Zavetišče za brezdomce, Celje Zdravo mesto in subvencioniranje šolske prehrane v celjskih osnovnih šolah. 


 V primerjavi s preteklimi leti je Mestna občina Celje v letošnjem letu zagotovila več sredstev za stanovanjske skupine, subvencioniranje stanarin, institut družinskega pomočnika, informacijsko koordinacijski center za starejše, javno kuhinjo ter javne razpise za društva s področja socialne in zdravstvene dejavnosti.

Mestna občina Celje je v letošnjem letu objavila tudi Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Celje v letu 2014, za katerega je v proračunu namenila 31.152,00 EUR, v sofinanciranje pa je bilo sprejetih 24 predlagateljev. 

Mestna občina Celje kot ustanoviteljica družbe Celeia, d. o. o., s sedežem na Hrvaškem in poslovno enoto v Celju, vsako leto financira tudi letovanje v Celjskem domu v Baški na otoku Krku celjskim predšolskim otrokom in učencem, ki prihajajo iz socialno in zdravstveno ogroženih okolij. V letu 2014 je v občinskem proračunu zagotovila 140.800 EUR in tako omogočila letovanje 307 otrokom, kar je za 12 otrok več kot v preteklem letu. V obdobju od 30. junija do 19. avgusta 2014 je bilo izvedenih pet desetdnevnih terminov letovanj.     

 

 


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje