Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA


Pričetek zbiranja vlog za oceno škode zaradi posledic poplav v Celju

Na podlagi izdanega sklepa Ministrstva za obrambo – Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav, med 12.09. in 16.09.2014, obveščamo oškodovance v Mestni občini Celje, da lahko podajo vlogo za oceno škode.

Navodilo za oddajo vlog:


1. Prijavo lahko oddajo fizične ali pravne osebe, ki so utrpele škodo zaradi posledic poplav:
-       na kmetijskih zemljiščih in so v času nastanka naravne nesreče bila vpisana v register kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen, oškodovanec ni upravičen do državne pomoči.
Vloga se poda na  OBRAZCU 1 
(kmetijska zemljišča).

-       na stanovanjskih, gospodarskih in poslovnih objektih.
Vloga se poda na  OBRAZCU 4  
(delna škoda na objektih).


2. K vlogi je potrebno priložiti morebitno zavarovalno polico ter ostala dokazila (slike…).


3. Vlogo lahko oškodovanci oddajo na sedež občinske komisije za oceno škod po naravnih in drugih nesrečah (Poklicna gasilska enota Celje, Dečkova 36, Celje, pisarna svetovalca ZiR)  najkasneje do petka, 13. 10. 2014. 
Vlog po tem datumu ne bomo več sprejemali.

Škodo v podjetjih bo ocenjevalo Ministrstvo za gospodarstvo po posebnem navodilu, ki ga oškodovani subjekti lahko prejmejo pri občinski komisiji.Kontakt za dodatne informacije:

Danilo Praprotnik
predsednik komisije za oceno škod Mestne občine Celje
tel.: 491 09 20.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje