Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Gozdovi za mesta - GREEN4GREY


Celje, 29. september 2014 – Mestna občina Celje je s Službo vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 23. 9. 2014 podpisala Pogodbo o sofinanciranju za izvajanje operacije »GOZDOVI ZA MESTA – GREEN4GREY - Skupna revitalizacija za trajnostno rabo urbanih gozdov«. Skupna revitalizacija urbanih gozdov predstavlja vlaganje v obnovo, revitalizacijo in vzpostavitev sistema trajnostne rabe Mestnega gozda Celje in obsega postavitev rekreacijske in doživljajske opreme, opreme za naravoslovno učno pot ter nabavo in postavitev igral in opreme za otroško gozdno igrišče.
  

Projekt Gozdovi za mesta – GREEN4GREY - Skupna revitalizacija za trajnostno rabo urbanih gozdov sodi v Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška , v njem pa sodelujejo trije slovenski in trije hrvaški partnerji. Nosilni partner projekta je Mestna občina Celje, vsebinsko pa ga vodi celjska krajevna enota Zavod za gozdove Slovenije. Ostali partnerji so še: Mestni gozd – društvo za trajnostni razvoj urbane narave, Grad Rovinj, Javna ustanova Natura Histrica in Istarska županija.
  
V sklopu projekta bo Mestna občina Celje v Mestnem gozdu uredila sedem doživljajsko-rekreativnih in eno izobraževalno-izkustveno pot, otroško igrišče na tretji jasi, prireditveni oder ter drevesno opazovalnico, ki bo zagotavljala izobraževanje o gozdovih in naravi z višin. Mestna občina Celje bo v sklopu projekta s partnerji izdelala Strategijo in celostni program izobraževanja šolske in predšolske mladine o gozdovih ter Smernice za upravljanje urbanih gozdov.
Projekt je ocenjen na približno 375.000,00 EUR.  Stroški Mestne občine Celje znašajo 155.000,00 EUR. OD tega je 85 % sofinanciranih upravičenih stroškov preko IPA sredstev in 10 %  iz državnih sredstev.  Sofinanciranje je torej 95 % upravičenih stroškov projekta.
 
Mestni gozd
Mestni gozd2


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje