Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Mestna občina Celje prejela certifikat Mladim prijazna občina


Celje, 26. september 2014 – Pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije sta v Mestnem muzeju Ljubljana v četrtek, 25. septembra 2014, Mladinski svet Ajdovščina in Skupnost občin Slovenije Mestni občini Celje podelili certifikat Mladim prijazna občina. Mestna občina Celje je v vrsti mestnih občin postala peta dobitnica certifikata Mladim prijazna občina, ki potrjuje prizadevanja občine pri zagotavljanju možnosti za razvoj in uspešnost vključevanja mladih v delo in družbeno življenje. Certifikat je v imenu Mestne občine Celje prevzel pooblaščenec župana mag. Marko Zidanšek.
 
Pridobitev certifikata pomeni, da je Mestna občina Celje zadostila vsem razpisnim kriterijem in da je v minulih letih uspešno izvajala ukrepe na področjih načrtnega obravnavanja področja mladine, participacije mladih, mladinskega organiziranja, informiranja, zaposlovanje in izobraževanja mladih, stanovanjske politike, mobilnosti mladih in druge ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik. S tem je Mestna občina Celje dokazala, da dosega številne cilje, zastavljene z dolgoročno strategijo na področju delovanja in organiziranja mladih ter njihove vključitve na različnih področjih življenja, delovanja, organiziranja in odločanja. S tem je certifikat priznanje za zagotavljanje prostora, v katerem lahko mladi razvijajo svoje sposobnosti, dosegajo samostojnost in hitreje vstopajo v odraslost. 

Predstavniki občin, prejemnic certifikata, so podpisali tudi dogovor o pravicah in obveznostih nosilke certifikata Mladim prijazna občina za obdobje 2014 – 2018, s katerim so se zavezali ohraniti nivo ukrepov s področja lokalnih mladinskih politik, k poročanju o ukrepih s tega področja in varovanju ugleda prejetega certifikata.
 
podelitev


Mestna občina Celje je v letu 2014 že sprejela Odlok o mladini v Mestni občini Celje, ki predvideva pripravo in sprejem Lokalnega programa za mladino. Program bo vseboval predlog obnovljenih in novih konkretnih ukrepov s strani Mestne občine Celje, ki bodo mladim zagotavljali še boljše pogoje za kakovostno bivanje. V zadnjih 12 letih je Celjski mladinski center s svojim delom in podporo mladinskih idej, projektov in aktivnosti pripomogel k velikemu razvoju na mladinskem področju, pomembno pa je prispeval tudi k podelitvi certifikata.
 
S pridobitvijo certifikata se bo Mestna občina Celje zavezala, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in se trudila mladim zagotoviti ustrezen prostor za življenje in razvoj, pri čemer je certifikat dobra spodbuda za naprej.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje