Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILAUradno odprt vrtec na Hudinji je med najsodobnejšimi v državi

Celje, 25. september 2014 - Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot in ravnateljica Vrtca Tončke Čečeve Irena Hren sta skupaj z otroci uradno odprla novozgrajeno enoto vrtca na Hudinji. Mestna občina Celje je z zaključkom 2,2 mio eur vredne investicije, za katero je pridobila 1,2 mio eur evropskih sredstev, bogatejša za dvoetažni, 9-oddelčni nizkoenergijski vrtec, ki zagotavlja prostor za 176 otrok in je med najsodobnejšimi v državi. V Vrtec Tončke Čečeve - Enota Hudinja so otroci vstopili 15. septembra 2014.

»Konec leta 2012 smo obstoječa objekta vrtca na Hudinji zaradi dotrajanosti in energetsko neustrezne gradnje porušili in v letu 2013 pričeli z gradnjo novega, kar je prineslo precej negotovosti in negodovanja. A danes, po dveh letih, se je izkazalo, da je bila izgradnja povsem novega objekta dobra, pametna odločitev in da naš trud ni bil zaman. 15. septembra so tako otroci lahko vstopili v povsem nov vrtec in pravijo, da se v njem odlično počutijo. Ponosni smo, da nam je investicijo uspelo pravočasno pripeljati do zaključka, za kar gre zahvala projektantom, izvajalcem, nadzoru, vodstvu šole in ostalim zaposlenim, krajanom Mestne četrti Hudinja in drugim, ki so kakorkoli pripomogli k današnjemu veselemu dogodku. Ob tej priložnosti gre še posebna zahvala vsem staršem za strpnost in razumevanje v času gradnje,« je ob slovesni dobrodošlici novemu vrtcu povedal župan Mestne občine Celje župan Bojan Šrot z upanjem, da bosta v tej čudoviti zgradbi vselej domovala otroški smeh in veselje.

DSC 1801

DSC 1813

Zbrane na dogodku je nagovorila tudi ravnateljica vrtca Tončke Čečeve Irena Hren, ki je poudarila, da so se ob pričetku gradnje porajali dvomi, da na tem mestu nikoli ne bo stal nov vrtec in da je čas gradnje od vseh zaposlenih zahteval veliko timskega dela in selitvenega nemira. »Resnično smo se potrudili, da otroci niso občutili sprememb preselitve in novih okolij. In če je bila na začetku prisotna negotovost, danes stojimo na cilju. Novi vrtec je zgrajen po vseh sodobnih standardih in normativih, je prijeten in prostoren,« je med drugim povedala ravnateljica vrtca ter se še posebej zahvalila Mestni občini Celje in staršem za strpno prenašanje sprememb.


Ob odprtju novega vrtčevskega objekta je ponos, veselje in zahvale izrazil tudi predsednik Mestne četrti Hudinja Marjan Vengust

Notranji prostori novega vrtca se raztezajo na površini 1.533,90 m2 in glede na star vrtec predstavljajo povečanje za 468,53 m2. Vrtec ima v pritličju skupni prostor, ki je namenjen druženju vseh otrok in staršev na prireditvah ter omogoča ustrezno gibalno dejavnost. Nad skupnim prostorom je v nadstropju dodatni igralni prostor, oblikovan kot gibalni poligon, ki je namenjen gledališkim, filmskim in pevskim dejavnostim otrok.

 DSC 1832

Za 2.239.806,54 EUR vredno investicijo je vire za financiranje zagotovila Mestna občina Celje s sofinanciranjem nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 1.222.225,18 EUR (po Javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013).

Za izgradnjo vrtca Tončke Čečeve na Hudinji je bil v skladu z Zakonom o javnem naročanju izbran izvajalec Kolektor Koling d.o.o., Idrija, s katerim je bila 4. oktobra 2013 podpisana pogodba.


V Vrtec Tončke Čečeve, ki deluje že 68. leto in je najstarejši celjski javni vrtec, je v šolskem letu 2014/2015 v 38 oddelkih vključenih 687 otrok, medtem ko je v vseh treh javnih vrtcih Mestne občine Celje v 110 oddelkih 1929 otrok. V novi enoti vrtca Tončke Čečeve na Hudinji je trenutno 166 otrok.

Število predšolskih otrok v javni in zasebni obliki organiziranega varstva se zadnja leta v Mestni občini Celje povečuje, predvsem je opazno povečanje števila otrok prvega starostnega obdobja.
Vključenost otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo v šolskem letu 2013/2014 je bila znova med najvišjimi v Sloveniji, in sicer 79,7 odstotna.


Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje