Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Izvedba del na cesti Ostrožno-Lopata in na pokopališču Teharje

Celje, 17. september 2014 – 11. 9. 2014 je Mestna občina Celje po uspešno izvedenih delih in tehničnem pregledu pridobila tudi uporabno dovoljenje za obnovo lokalne ceste LC 032010 Ostrožno-Vojnik, odsek 032011 Ostrožno, od podvoza AC do mostu čez Sušnico.

Rekonstrukcija je zajemala ureditev vozišča in kolesarskih stez s pločnikom. Hkrati je bilo z ureditvijo ceste in stabilizacijo brežin s kamnitimi zložbami izvedeno tudi odvodnjavanje, zamenjava vodovoda in javna razsvetljava. Za dodatno varnost pa se je izvršila tudi zamenjava poškodovane oz. dotrajane prometne signalizacije ter namestitev nove.

007
 
Na pokopališču Teharje je kvalitetno prevzeta izvedba dveh žarnih sten z dostopnimi površinami. Izvajalec NG Kladnik s. p. je skladno s projektno dokumentacijo in naknadnimi uskladitvami zgradil žarno steno 1 z 21 žarnimi nišami in žarno steno 2 s 27 žarnimi nišami. V sklopu ureditve bližnje okolice so se utrdile površine, izvedle povezovalne stopnice med stenama, vse zelene površine pa humizirale in zatravile.
V obeh stenah so žarne niše pokrite s ploščami iz pohorskega tonalita. Zgornji del žarnih sten predstavlja korito z zasajenim rastlinjem, namensko pa je predvidena tudi klop izdelana kot sedalna površina iz desk sibirskega macesna.

20140813 104141

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje