Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Novi vrtčevski prostori na OŠ Ljubečna

Celje, 16. september 2014 - Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot in ravnateljica Vrtca Tončke Čečeve Irena Hren sta skupaj z otroci odprla nove prostore vrtca Tončke Čečeve – enota Ljubečna, ki ima štiri oddelke in zagotavlja prostor za 80 otrok. Mestna občina Celje je v sodelovanju z OŠ Ljubečna z adaptacijo podstrešnih prostorov uspela rešiti stisko vrtca, ki je do sedaj imel le dva oddelka in že nekaj let ni zagotavljal sprejema otrok, mlajših od dveh let.

 Na slovesni otvoritvi je župan izrazil zadovoljstvo nad dokončano investicijo in otrokom zaželel, da bi se v novem vrtcu dobro počutili: "Posebej smo zadovoljni, da smo z novo enoto vrtca Tončke Čečeve, ki jo danes uradno odpiramo, zagotovili prostor za štiri oddelke otrok, ki bodo v novih prostorih pridobivali dragocene otroške izkušnje in spomine. Spomini iz otroštva ostanejo najglobje v srcu in pomemben del tega vsekakor predstavlja sprva vrtec, kasneje pa šola. Mestna občina Celje ima sicer razvejano mrežo predšolskega varstva, skoraj 80-odstotna vključenost otrok v institucionalno varstvo pa je med najvišjimi v Sloveniji. V zadnjih desetih letih smo dosegli velik napredek, saj smo pred desetimi leti imeli v celjskih javnih vrtcih 1501 otroka, danes pa je vanje vključenih 1929 otrok,« je med drugim povedal župan Bojan Šrot in zaključil: »Otroci so temelj, na katerem gradimo našo prihodnost, zato je še posebej pomembno, da zagotavljamo kvalitetno predšolsko in šolsko varstvo.«

DSC 1751
 
IMG 6396


Notranji prostori nove enote vrtca Tončke Čečeve na Ljubečni se raztezajo na površini 422 m
2, vrednost investicije, ki je bila v celoti financirana iz proračuna Mestne občine Celje, pa je znašala 458.614,80 EUR. Izvajalec del VG5 d. o. o. je bil uveden v delo v začetku novembra 2013, uporabno dovoljenje je bilo izdano 29. 7. 2014.

DSC 1742
 
V Vrtec Tončke Čečeve, ki deluje že 68. leto in je najstarejši celjski javni vrtec, je v šolskem letu 2014/2015 v 38 oddelkih vključenih 687 otrok, medtem ko je v vseh treh javnih vrtcih Mestne občine Celje v 110 oddelkih 1929 otrok.

Število predšolskih otrok v javni in zasebni obliki organiziranega varstva se zadnja leta v Mestni občini Celje povečuje, predvsem je opazno povečanje števila otrok prvega starostnega obdobja.
Vključenost otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo v šolskem letu 2013/2014 je bila znova med najvišjimi v Sloveniji, in sicer 79,7 odstotna.

Mestna občina Celje je z novogradnjo vrtca na Dolgem polju leta 2012 in z adaptacijo mansardnih prostorov pri OŠ Ljubečna sledila potrebam prebivalcev Ljubečne in Nove vasi – Dolgega polja III, t.j. območij, ki imata v zazidalnih načrtih predvidenih največ novogradenj oz. sprememb namembnosti zemljišč. 

Med 16. in 17. uro si bodo lahko nov vrtec ogledali vsi krajani KS Ljubečna. V tem času bo pred vrtcem igrala godba na pihala KUD Ljubečna.

 


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje