Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA
 Nov uspeh Mestne občine Celje pri pridobivanju evropskih sredstev: Rušitev in novogradnja večnamenskega objekta v Šmartnem v Rožni dolini


Celje, 16. september 2014 – Mestna občina Celje je po prejemu evropskega sofinanciranja za investicijo Vrtec Tončke Čečeve – enota Hudinja pridobila evropska sredstva še za investicijo Rušitev in novogradnja večnamenskega objekta v Šmartnem v Rožni dolini.

  
S pridobitvijo evropskega sofinanciranja je omogočen pričetek nove investicije Rušitev in novogradnja večnamenskega objekta v Šmartnem v Rožni dolini v višini 1.180.664 evrov, za katero je Mestna občina Celje prejela Sklep o sofinanciranju za 822.470 evrov evropskih sredstev po Javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) 18. 4. 2014 v Uradnem listu št. 27/2014.
 
Dvoetažni večnamenski objekt v Šmartnem v Rožni dolini bo imel štiri glavne funkcionalne sklope: večnamensko dvorano, prostore za dejavnosti društev, prostore krajevne skupnosti in knjižnico. Investicija se bo izvajala v letih 2014 in 2015.
 
Mestna občina je v finančni perspektivi 2007-2013 za razvojno prioriteto »Razvoj regij« počrpala vsa razpoložljiva sredstva glede na regijske kvote v višini 11 milijonov evrov in je izvedla investicije v višini 21 milijonov evrov: Celjski včeraj in jutri: Stari grad; v starem mestnem jedru Obnovo dela starega mestnega jedra v Celju in Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice v Celju, na območju Šmartinskega jezera Turistično območje Šmartinsko jezero - Izvedba tematskih poti okoli jezera s premostitvijo jezera, Turistično pot Celje-Šmartinsko jezero in Odvajanje odpadnih voda Šmartinsko jezero – vzhod ter infrastrukturna projekta Komunalna infrastruktura poslovne cone Gaberje jug in Izgradnja Bežigrajske ceste v Celju od P40 do P59.
 
Z zadnjim javnim pozivom razvojne prioritete »Razvoj regij«, kjer so bila razpisana še nepočrpana evropska sredstva ne glede na regijske kvote, pa smo skupno pridobili še dodatna 2 milijona evrov za skupno vrednost investicij 3,4 milijona evrov. Prva investicija, Gradnja Vrtca Tončke Čečeve, je zdaj že zaključena, v prihodnjih dneh pa se že pričenja nova investicija Rušitev in novogradnja večnamenskega objekta v Šmartnem v Rožni dolini.
Tako bo Mestna občina zaključila finančno perspektivo 2007-2013 s 13 mio eur evropskih sredstev iz razvojne prioritete »Razvoj regij« in skupno vrednostjo investicij v višini 24,5 mio eur.

Fotomontaza objekta

(Foto: Fotomontaža objekta, Arhiv MOC)

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje