Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Mestna občina Celje namenila 100.00,00 evrov za sofinanciranje fasad v starem mestnem jedru


Celje, 16. september 2014 – Mestna občina Celje je na podlagi Pravilnika o sofinanciranju obnove stavb v Mestni občini Celje in Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2014 zagotovila 100.000,00 evrov za sofinanciranje obnove stavb na območju starega mestnega jedra. Na javni razpis je prispelo pet vlog, od katerih so bile tri izbrane za sofinanciranje. 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove uličnih fasad stavb na območju starega mestnega jedra, ki so v lasti ali solasti fizičnih oseb. Upravičeni stroški sofinanciranja so obnova fasad z elementi fasade, ki se je pričela po 1. 4. 2014 in se bo dokončala najkasneje do 28. 11. 2014.
 
Za finančne spodbude je Mestna občina Celje v proračunu za leto 2014 zagotovila sredstva v skupni višini 100.000,00 EUR. Dodeljene finančne spodbude znašajo 50 % vrednosti priznanih stroškov investicije vključno z DDV, vendar ne več kot 50.000,00 evrov na posamezno stavbo. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014 na osnovi sklenjene Pogodbe o sofinanciranju obnove stavb v Mestni občini Celje za leto 2014.
 
 
Na javni razpis je prispelo 5 vlog. Odpiranje in pregled vlog je potekalo dne 7. 8. 2014. Po tem datumu je komisija pozvala še k dopolnitvi nekaterih vlog in 20. 8. 2014 ponovno pregledala vloge in njihove dopolnitve. Vloge je ocenila ter izračunala sredstva sofinanciranja za fizične osebe, ki so lastniki stavb, glede na deleže fizičnih oseb v stavbi. Dve vlogi nista ustrezali razpisnim pogojem in sta bili izločeni iz nadaljnje obravnave. Za tri vloge pa je bil izdan sklep o sofinanciranju, in sicer so bila sredstva sofinanciranja dodeljena za:
 
  1. stavbo Cankarjeva ulica 8 v višini 44.490,98 evrov,

  2. stavbo Savinjsko nabrežje 5 v višini 23.983,71 evrov,

  3. stavbo Ljubljanska 10 + Gledališki trg 8 v višini 31.525,31 evrov.

Sklenjene so bile tripartitne pogodbe med MO Celje, etažnimi lastniki stavb in izvajalci gradbenih del (MD svetovanje d. o. o. – Cankarjeva 8; Oder d. o. o. – Ljubljanska 10 + Gledališki trg 8; Zidarstvo Knez Jani s. p. - Savinjsko n. 5) . Izvajalci so z deli že začeli.


 

 


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje