Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA 

Novinarska konferenca ob zaključku prenove starega mestnega jedra Celje  

Celje, 3. september 2014 - Na današnji novinarski konferenci ob zaključku prenove starega mestnega jedra Celja je župan Bojan Šrot celostno predstavil prenovo starega mestnega jedra in poudaril, da gre za največjo in najpomembnejšo investicijo zadnjih let.

 Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je predstavil celotno investicijo prenove starega mestnega jedra v Celju in uvodoma povedal: »Aprila 2012 smo pričeli z največjo, najpomembnejšo investicijo v več pogledih, tako finančno kot z vidika obsežnosti in zahtevnosti izvedbenih del ter vloženega strokovnega znanja.«

Celotna investicija je izvedena v sklopu dveh evropskih projektov, in sicer Obnova dela starega mestnega jedra v Celju in Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice v Celju. Oba projekta sta bila sofinancirana iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa Krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. 

»Za oba projekta skupaj smo pridobili nepovratna evropska sredstva v višini 7,6 milijonov evrov, od tega 4,4 milijone nepovratnih sredstev, delež Mestne občine Celje pa je bil 3,2 milijona evrov. Še posebej ponosni smo na to, da smo obe fazi prenove končali z nižjo vrednostjo, kot je bila sklenjena pogodbena vrednost«, je pojasnil župan in v nadaljevanju spregovoril tudi o načrtih za nadaljnji razvoj mestnega središča:

 »V sklopu celotne prenove je bilo prenovljenih 13.200 m2 mestnih tlakov in to je nenazadnje tudi tisto, kar ostane ljudem. Z omenjenimi izvedbenimi deli pa prenova mestnega jedra Celja še zdaleč ni končana. Postopno bomo v prihodnosti obnovili tudi nekatere mestne površine z željo, da ožji del mesta razširimo in ustvarimo enotnejšo podobo starega mestnega jedra. Mesto je bogato z arheološkimi najdbami in glede na načrtovano nadaljnjo prenovo mestnega središča v naslednjih letih pričakujemo še več tovrstnih odkritij na različnih lokacijah v mestnem jedru. Naša želja je, da arheološke izkopanine predstavimo in situ, lokacije najdb med sabo povežemo in na ta način dobimo t. i. »arheološko pot skozi mesto«. Tudi sicer bomo v prihodnosti skrbeli za pestrost vsebin v mestu in skušali povečati živahnost v njem. Vsi, ki na kakršenkoli način vplivamo na dogajanje v mestnem jedru, bomo ta petek, 5. 9. 2014, ob 11. uri podpisali sporazum o sodelovanju pri razvoju starega mestnega jedra in se s tem zavezali k vzajemnemu delovanju.«

 Ob zaključku novinarske konference se je župan zahvalil strokovnim sodelavkam in sodelavcem, projektantom in izvajalcem, predvsem pa prebivalcem in podjetnikom starega mestnega jedra, ki so celotno prenovo sprejeli dobronamerno in strpno ter zbrane povabil na slavnostno otvoritev prenovljenih mestnih površin, ki bo v petek, 5. 9. 2014, ob 19. uri na Glavnem trgu.


Novinarska konferenca
Fotografija (od desne proti levi): mag. Barbara Bošnjak, vodja Kabineta župana, Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje, Tina Kramer, direktorica Občinske uprave Mestne občine Celje, mag. Ingrid Mastnak, vodja Oddelka za okolje in prostor ter komunalo

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi. 

 
 


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje