Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

 Aktivnosti Mestne občine Celje na področju rekonstrukcije cest in sanacije plazov


Celje, 6. avgust 2014 – Mestna občina Celje izvaja sanacijo plazov na cesti Košnica-Liboje ter na odseku na Celjsko kočo. V mesecu avgustu bo MOC pristopila še k izvedbi pločnika in rekonstrukciji dela ceste v Košnici pri Celju, k rekonstrukciji lokalne ceste Jarmovec-Glinsko-Žepina, ceste Medlog-Lopata ter k nadaljevanju obnove Trnoveljske ceste.


  
Izvajalec del izvedbe pločnika in preplastitve dela ceste v Košnici pri Celju je VOC Celje d. d., uvedba v delo bo v prihodnjem tednu. Obnovo lokalne ceste Jarmovec–Glinsko-Žepina bo izvedlo podjetje Brahigradnje d. o. o., obnovljen bo približno 360 metrov dolg cestni odsek. Uvedba v delo bo konec meseca.
 
V prihodnjem tednu se bo začela 2. faza obnove Trnoveljske ceste z izgradnjo meteorne kanalizacije ter obnovo ceste in pločnika v dolžini približno 450 metrov (do odcepa za gasilski dom). Začelo se bo tudi z deli za obnovo ceste Medlog-Lopata, 1. faza, 1. etapa; obnovljen bo odsek od novega mostu čez Podsevčnico do nadvoza čez AC.
 
Do konca meseca avgusta bo Mestna občina Celje izvedla še sanacijo plazu s pilotno steno na cesti Košnica–Liboje. Prav tako bo do konca meseca končana sanacija dveh plazov na odseku ceste na Celjsko kočo.
 
V teku je javno naročilo za izbor izvajalca rekonstrukcije javne poti Šmartno v Rožni Dolini–Šentjungert. Pričetek del bo predvidoma v začetku meseca septembra. Obnovil se bo odsek ceste, ki pelje do turistične točke Sv. Kunigunda v dolžini 426 metrov.
 
Trenutno teče tudi postopek izbire izvajalca za izgradnjo nove meteorne kanalizacije in obnovo ceste na območju Škofja vas-Zadobrova. Obnova se bo začela takoj, ko bo izvajalec izbran.


Plaz Odsek 1
Plaz pod cesto na Celjsko kočo, odsek 1

Plaz odsek 2

Plaz pod cesto na Celjsko kočo, odsek 2

Kosnicaplaz1

Plaz na cesti Košnica-Liboje


 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje