Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Rekonstrukcija Delavske ulice v Celju končana


  
Celje, 29. julij 2014 – Obnovitvena dela na Delavski ulici so končana, obnovljen je približno 300 metrov dolg cestni odsek.

  
Mestna občina Celje je zaključila z rekonstrukcijo Delavske ulice v Celju. Obnovljen je bil odsek od križišča s Kidričevo cesto do Kovinarske ulice, dolg približno 300 m.

Pogodbena vrednost del znaša 267.270,54 EUR z DDV. Obnovo je izvedlo podjetje VOC Celje d. d., ki je z deli začelo 12. 5. 2014. Rok dokončanja pogodbenih del je bil 60 koledarskih dni od uvedbe v delo, vendar je bilo zaradi dodatnih del (temeljenje tal) potrebno podaljšati pogodbeni rok. Obnova je bila tako končana 23. 7. 2014.
 
Ureditev ceste je zajemala ureditev vozišča in pločnika na obeh straneh ceste. V celoti je bil zamenjan spodnji in zgornji ustroj ceste, elementi odvodnjavanja ter poškodovana in dotrajana prometna oprema. Urejena je tudi javna razsvetljava ob cesti.
 
Glavnina del po pogodbi je zaključena.


 


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje