Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Mestna občina Celje zaključuje obnovo mestnih površin tudi na Glavnem trgu

Mestna občina Celje zaključuje eno večjih investicij - Ureditev Glavnega trga in dela Stanetove Ulice v Celju. Ob zaključku projekta MOC na ogled postavlja arheološke izkopanine, najdene med obnovitvenimi deli na področju Glavnega trga 13-16.
 
Zaradi pomembnosti arheoloških najdb na Glavnem trgu 13-16 bo Mestna občina Celje omogočila prezentacijo ostankov zidov in mozaikov rimske vile.
V želji, da bi bila prezentacija karseda jasna in enostavna, se bo del zidov prezentiral na nivoju pohodnih površin, vogala rimske vile pa se bo dvignilo nad nivo trga, s čimer bo jasno definiran prostor, ki ga je nekoč zavzemala rimska vila. Dvignjena vogala bosta predstavljala neke vrste klop za posedanje. Notranjost vile bo prezentirana kot hodna površina v litem teracu in bo predstavljala »sobe«. Tretji element prezentacije bo predstavljal restavriran mozaik, ki je bil najden na območju rimske vile, in bo umeščen v prvo »sobo«.
 
Projekt prezentacije je zastavljen tako, da ostanejo dostopi do lokalov in trgovin neovirani.
 
Arheologi so pri izkopavanjih naleteli tudi na ostanke rimske ceste v zgornjem delu trga. Skladno s posnetki je načrtovana prezentacija poteka ceste DECUMANUS MAXIMUS.
 
Vsi detajli in materiali za izvedbo prezentacije so usklajeni in dorečeni z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Izvajalec del ima vsa navodila in je že pričel z aktivnostmi za izvedbo tega dela projekta. Pričakujemo, da bodo dela dokončana v mesecu avgustu.
 
Z dokončanjem zgoraj predstavljenega projekta bo Mestna občina Celje dokončala načrtovano prenovo mestnih površin.
 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje