Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Mestna občina Celje objavila razpis za sofinanciranje obnove stavb v starem mestnem jedru 

 
Celje, 3. julij 2014 - Mestna občina Celje je 2. 7. 2014 objavila javni razpis za sofinanciranje obnove stavb na območju starega mestnega jedra v Celju, katerega namen je trajnostna prenova stavb in s tem povečanje atraktivnosti mesta.
 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove uličnih fasad stavb na območju starega mestnega jedra, ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb. Upravičeni stroški sofinanciranja so obnova fasad z elementi fasade, ki se je pričela po 1.4.2014 in se bo dokončala najkasneje do 28.11.2014.
 
Upravičenci do sredstev so fizične osebe, ki so lastniki stavb na območju starega mestnega jedra v Mestni občini Celje ali investitorji obnove stavbe ali dela stavbe v lasti fizičnih oseb, ki imajo pravico za izvedbo ukrepov na objektu na tem območju. Vlogo na razpis lahko vloži upravičenec do sredstev ali upravnik, ki upravlja stavbo.
 
Za finančne spodbude je Mestna občina Celje v proračunu za leto 2014 zagotovila sredstva v skupni višini 100.000,00 EUR. Dodeljene finančne spodbude znašajo 50 % vrednosti priznanih stroškov investicije vključno z ddv, vendar ne več kot 50.000,00 € na posamezno stavbo. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014 na osnovi sklenjene Pogodbe o sofinanciranju obnove stavb v Mestni občini Celje za leto 2014.
 
Vloge morajo biti dostavljene do vključno 4.8.2014, investicija pa mora biti dokončana najkasneje do 28.11.2014. 
 
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Celje (moc.celje.si).
 
 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje