Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

45 let Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje

Celje, 12. junij 2014 – V veliki dvorani Narodnega doma Celje se je v sredo, 11. junija, v počastitev visokega jubileja Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje odvila svečana prireditev s podelitvijo priznanj in plaket najbolj zaslužnim na področju razvoja obrti in podjetništva na Celjskem. Jubilej so počastili obrtniki in podjetniki, povabljeni predstavniki OZS in drugih območnih zbornic, lokalnih skupnosti in partnerjev OOZ Celje. Udeležence prireditve so nagovorili predsednik OOZ Celje Miran Gracer, podpredsednik OZS Branko Meh in župan Mestne občine Celje Bojan Šrot.


Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje praznuje v letu 2014 petinštiridesetletnico svojega delovanja. V tem obdobju je zbornica postala prava podpora svojemu članstvu, ki ga združuje na področju Mestne občine Celje ter na področju občin Dobrna, Vojnik in Štore. Postala je ugleden in uveljavljen partner institucijam, združenjem in predstavnikom oblasti na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju. Poleg svojega osnovnega poslanstva, ki je zastopanje interesov svojih članov, zbornica izvaja še vrsto projektov za promocijo obrtništva, podjetništva in poklicev. Pri teh prizadevanjih jo podpirajo tudi vse štiri občine, v katerih deluje. Zbornica je vodila tudi pametno politiko izgradnje stanovanj in sedaj ima v lasti 82 stanovanjskih enot, ki so namenjene premagovanju ovir pri urejanju stanovanjskih problemov delavcev zaposlenih pri obrtnikih in v zadnjem času tudi reševanju problemov pri obrtnikih samih. Izjemno vlogo in priznanje v regijskem prostoru je zbornica doživela s tem, ko je imela priložnost skupaj z Mestno občino Celje partnersko pripraviti Strategijo gospodarskega razvoja Mestne občine Celje, ki je prvi tovrstni primer v državi. 


IMG 5672

Na slovesni prireditvi je župan Mestne občine Celje Bojan Šrot izpostavil dva primera, ki izkazujeta dobro sodelovanje med Mestno občino Celje in Območno obrtno-podjetniško zbornico Celje:

»Malokdo v Celju ve, da je bila zbornica eden tistih glavnih pobudnikov prve obrtne razstave, ki je dandanes prerasla v enega najpomembnejših mednarodnih sejmov obrti in podjetništva v tem delu Evrope. To je eden izmed prvih skupnih projektov, naš zadnji pa je seveda sprejetje Strategije razvoja gospodarstva Mestne občine Celje do leta 2014-2020, ki je bila deležna izjemno široke razprave in v pripravo katere je bil vključen zelo širok krog ljudi, ključno vlogo pa je odigrala Območno obrtna-podjetniška zbornica Celje, za kar se ji iskreno zahvaljujem.« Župan je za tem spregovoril tudi o gospodarsko težkih časih, ki so zaznamovali življenje mnogih prebivalcev mesta, zlasti mladih iskalcev zaposlitve, ki po uspešno zaključenem izobraževanju svojo poklicno pot začnejo na Zavodu za zaposlovanje: »Če kdo, potem ste zagotovo vi tisti, ki veste, da je najboljši, najbolj učinkovit socialni transfer služba s primernim plačilom, ki omogoča človeku dostojno življenje. A danes imamo veliko priložnosti za izboljšanje našega gospodarskega okolja in vemo, kaj je potrebno storiti – od spremembe trga delovne sile, bolj prijazne davčne politike, plačilne discipline, do pravne varnosti idr. To so pravzaprav tisti ukrepi, na katere obrtnice in obrtniki, podjetnice in podjetniki opozarjate tiste, ki bi to morali slišati že praktično od osamosvojitve dalje. Občudujem vas, da še vedno imate voljo in energijo opozarjati na te probleme, da v ospredje postavljate pomembne gospodarske teme. Iskreno se vam zahvaljujem za vse, kar delate dobro za naše mesto. Premalo ljudi se namreč zaveda, kako pomembno vaše delo vpliva na kvaliteto življenja na tem območju. Bodite še naprej uspešni v tej globalni tekmi, bodite inovativni, vztrajni in podjetni. Če vam bo to uspevalo, se boste znašli v družbi zmagovalcev. Pri tem vam bo Mestna občina Celje, kakor vsa leta doslej, zagotovo stala ob strani.«

IMG 5694


Glede na to, da je zbornica podporna institucija podjetništva, ki ima pomembno vlogo v lokalnem okolju in v celotnem zborničnem sistemu, kjer je ena izmed najbolj aktivnih in uspešnih območnih obrtno-podjetniških zbornic, je OOZ Celje prejela priznanje, srebrni ključ od Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Članicam in članom, ki so največ prispevali za razvoj obrtništva in podjetništva, je OOZ Celje podelila bronaste, srebrne in zlate plakete. Posebna priznanja zbornice pa so za podporo razvoju obrti in podjetništva prejeli župani občin, s področja katerih zbornica združuje članstvo, ter tisti, ki so največ prispevali k pripravi Strategije razvoja gospodarstva Mestne občine Celje. Med njimi sta tudi svetovalka župana za evropske zadeve Mestna občina Celje mag. Saša Heath-Drugovič, ki je skrbela za horizontalno in vertikalno usklajenost z nastajajočimi dokumenti države za obdobje 2014-2020, ter Janko Trobiš, vodja sektorja za gospodarstvo Mestne občine Celje in član operativne skupine za pripravo dokumenta.

IMG 5771


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje