Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Spomladanska akcija čiščenja okolja v Mestni občini Celje

 
Celje, 26. marec 2014 – V letošnjem letu bo Mestna občina Celje organizirala spomladansko akcijo čiščenja okolja v petek, 28. marca, in v soboto, 29. marca. Namen akcije je razvijati pri posameznikih odgovoren odnos do urejenega okolja in spodbujati prostovoljstvo.

Petek, 28. marca 2014 je namenjen čiščenju okolja v okolici osnovnih in srednjih šol, vrtcev in čiščenju »Mestnega parka«. Park bodo čistili dijaki srednjih šol. Sodelovanje šol in vrtcev pri čistilni akciji je dobrodošlo v smislu spodbujanja otrok, da se na dan akcije, pod vodstvom učiteljev, udeležijo čiščenja okolice svojih šol oziroma vrtcev in na ta način prispevajo k urejenemu okolju. V primeru slabega vremena se akcija organizira v petek 04. aprila 2014.

V soboto, 29. marca 2014 se bo akcija čiščenja okolja izvajala v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih, na Savinjskem nabrežju in v okolici Šmartinskega jezera. Začetek akcije je ob 9.00 uri, predviden zaključek pa ob 12.00 uri. V primeru slabega vremena bo akcija organizirana v soboto 05. aprila 2014. V večini krajevnih skupnosti in mestnih četrtih bodo občani, društva in organizacije seznanjeni o poteku akciji tudi na krajevno običajen način. Čistile se bodo zelenice, pešpoti, javne površine, površine ob lokalnih cestah in javnih poteh po naseljih, gozdovi in okolica Šmartinskega jezera ter nabrežje reke Savinje.

Za podrobnejše informacije za sobotno akcijo čiščenja okolja se lahko zainteresirani prostovoljci obrnejo na koordinatorje krajevnih skupnosti in mestnih četrti in na Mestno občino Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo (tel. 42 65 612).

Udeležba čistilne akcije je prostovoljna in na lastno odgovornost. Osebe, mlajše od 15 let, naj se akcije udeležijo v spremstvu odrasle osebe.

Akcija ni namenjena zbiranju kosovnih odpadkov iz gospodinjstev. Zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov (do enega kubičnega metra) poteka preko dopisnic, ki so jih gospodinjstva prejela s strani  javnega podjetja Simbio, d. o. o., Celje. Prav tako lahko kosovne odpadke (v velikosti avtomobilske prikolice) štirikrat letno občani pripeljejo v zbirni center Bukovžlak.
 
Zbirna mesta za prostovoljce v sobotni akciji 2014

Območje

Zbirno mesto

MČ CENTER

sedež MČ, Gledališka 2

MČ DOLGO   POLJE

sedež MČ, Brodarjeva 4

 

MČ GABERJE

-Opekarniška ul. 12

-Milčinskega ul. 9

MČ   HUDINJA

 

-sedež MČ ,Ul.Frankolovskih žrtev   17a

-Lahovna, pri ekološkem otoku

-Zg. Hudinja –pri ekološkem otoku

-Zg. Hudinja-pri odcepu za Lahovno

- parkirišče nasproti Mariborske   202 (severozahodno od AC)

- pri OŠ Hudinja

- Zg.Hudinja 71 - Majcenov gozd

- Prijateljeva ulica- pri   ekološkem otoku

MČ KAJUH

 

sedež MČ, Malgajeva 4

 

MČ LAVA

sedež MČ,Iršičeva 2a

 

MČ   DEČKOVO NASELJE

sedež MČ, Ul.bratov Vošnjakov 1

 

MČ NOVA   VAS

sedež MČ, Ul.bratov Vošnjakov 1

 

KS   OSTROŽNO

PGD Ostrožno

PGD Lopata

PGD Lokrovec

Dobrovi-trgovina Klenovšek

 

Op.PGD- sedež Prostovoljnega gasilskega društva

 

KS   LJUBEČNA

 

-sedež KS,Kocbekova 45

- ŠD Začret

-Žepina- pri Kapeli

- PGD Ljubečna

KS   MEDLOG

 

sedež KS,Babno 3/a

 

KS POD GRADOM

 

sedež KS, Zagrad 90

 

MČ SAVINJA

 

sedež MČ Savinja, Ljubljanska c.   27

           

KS ŠKOFJA VAS

 

-sedež KS, Škofja vas 38

- pri gostilni Tepež (pri Šmart. jezeru)

MČ SLAVKO ŠLANDER

 

Družbeni   prostori MČ v Ulici V. Prekomorske   brigade 4,

KS   ŠMARTNO

 

sedež KS Šmartno v R. d., Šmartno 28,

KS TEHARJE,

 

sedež KS, Teharje 56

 

KS TRNOVLJE

 

sedež KS, Trnoveljska c 82

 

ŠMARTINSKO JEZERO

- RUNTOLe – pri Gradu,

- Ribiški kot,

- Loče pri opuščeni kmetiji Lebič,

SAVINJSKO NABREŽJE

-pri Splavarju


 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje