Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Napovedi verjetnosti preseganj delcev PM10 v Mestni občini Celje

Celje, 05. februar 2014 – Občani Celja lahko na spletni strani Mestne občine Celje (pod rubriko Okolje – prostor - promet) spremljajo dnevne napovedi verjetnosti preseganj delcev PM10, ki jih sporoča Agencija Republike Slovenije za okolje.


Vlada Republike Slovenije je v decembru 2012 na podlagi Zakona o varstvu okolja in Uredbe o kakovosti zunanjega zraka sprejela odloke o načrtu za kakovost zraka za kraje, kjer je bila izmerjena raven onesnaženosti zraka z delci PM10 nad dovoljeno vrednostjo: Maribor, Celje, Kranj, Novo mesto, Murska Sobota in Zasavje, za Ljubljano pa bo odlok sprejet v kratkem. 

V odlokih je določeno, da Agencija Republike Slovenije za okolje dnevno napoveduje možnost čezmerne onesnaženosti z delci PM10 za prihodnje dni. Predpisana dnevna mejna vrednost koncentracije delcev PM10 je 50 µg/m3. V koledarskem letu je dovoljeno 35 preseganj mejne vrednosti.

Agencija napoveduje verjetnost preseganja mejne vrednosti delcev PM
10 za dan izdaje napovedi in za naslednji dan. Napoved je razdeljena v tri razrede verjetnosti preseganja in sicer: kot majhna, srednja in velika verjetnost. Dostop do napovedi je na spletni strani:

http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/PM10_napoved.html

Dostop do podatkov o trenutnih urnih koncentracijah merjenih onesnaževal v zraku v Mestni občini Celje je za merilno napravo pri Bolnici Celje omogočen na spletni strani

http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/amp/

za občinsko merilno postajo Gaji pa na spletni strani:

http://www.okolje.info/portal/?link=ookMap&;option=com_content&Itemid=177

 

 


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje